فرم چاپي دسته چك

فرم چاپي دسته چك

فرم چاپي دسته چك

شركت بكرپردازان براي بهره وري از امكانات نرم افزار نقدينگي، اقدام به طراحي دسته چك بانك هاي مختلف در برنامه نموده است. براي دريافت اين فرم ها كافي است تا از قسمت بروز رساني، فرم هاي چاپي برنامه خود را بروز و از آنها استفاده نماييد. همچنين شما ميتوانيد فرم ها را مطابق با سليقه خود اصلاح نماييد. براي اين كار مي بايست توسط ابزار کپی در پنجره طراحي و انتخاب فرم چاپي يك كپي از فرم دلخواه تهيه نماييد و سپس نسبت به اصلاح فرم اقدام نماييد.توصيه مي شود براي چاپ هر چه بهتر، فونت هاي Titr، B Nazanin و IranNastaliq را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

بزودي ساير فرم هاي دسته چك بانك هاي مختلف به برنامه افزوده خواهد شد.