نرم افزار حسابداری بکر

امکانات گزارشات:

– امكان ايجاد سند روزانه، ماهانه و تهيه سند كل روزانه، هفتگي و ماهانه براي ثبت دفاتر حسابداري

– ايجاد اتوماتيك اسناد روزانه و ماهانه

– امكان تهيه دفتر با اسناد روزانه

– تهيه اسناد كل براي ثبت دفاتر قانوني در مقاطع مختلف بنابر درخواست كاربر

– امكان مرور حساب ها در كليه سطوح، امكان رويت گردش حساب ها در هر گزارش و رويت سند، تراز و…

– امكان چاپ گزارش دفاتر دقيقا مشابه دفاتر دستي (كل، روزانه) با رعايت خطوط جداكننده اعداد بدهكار و بستانكار و تفكيك ستون ها جهت سهولت دفترنويسي

– امكان تهيه تراز چهار، شش، هشت، ده و دوازده ستوني در دوره هاي زماني مختلف (دوره و غيردوره اي)

– چاپ سند در فرم هاي متنوع، كاملا خوانا و زيبا (با قابليت طراحي فرم هاي جديد توسط كاربر)

– قابليت طراحي انواع گزاراشات به صورت ساده، علاوه بر گزارشات استاندارد

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات


امکانات سند حسابداری:

– كنترل محدوده تاريخي مجاز براي صدور يا تغيير اسناد توسط مدير مالي

– امكان مشاهده افراد تغيير دهنده اسناد و زمان تغيير اسناد

– امكان تاييد اسناد تا چهار سطح به طور مجزا براي هر سند

– تعريف تاييدكنندگان و تصويب كنندگان اسناد جهت رعايت سلسله مراتب سازماني مربوط به تنظيم، تاييد و تصويب اسناد حسابداري

– امكان كپي اطلاعات يك يا چند سند در سند ديگر با امكان انتخاب سندهاي مورد نظر و ادغام اطلاعات آن ها در يك سند

– امكان تعريف و استفاده از شرح هاي تكراري

– همزماني استفاده كاربران از دفاتر مالي با رعايت تقدم و تاخر در سيستم

– قبول اطلاعات ارز و ﷼ در سند حسابداري

– امكان رؤيت گردش حساب از سند حسابداري

– چاپ سند حسابداري (روكش سند) در فرم هاي متنوع با قابليت طراحي فرم هاي جديد توسط كاربر

 

 


 

ویژگی های حسابداری:

– اتصال به ساير سيستم هاي مكانيزه مالي نظير انبار، حقوق و دستمزد و خريد و فروش

– امكان ثبت مشخصات دريافت و پرداخت و چاپ چك (درصورت نصب زيرسيستم نقدينگي)

– تخصيص شخص، مركز و پروژه به طور مستقل به هر آرتيكل سند

– كنترل اشخاص، مراكز هزينه و پروژه در سند حسابداري و گزارشات

– قابليت كنترل وضعيت و مانده حساب، شخص، مركز و پروژه در زمان ثبت سند

– امكان تعريف شعب مختلف جهت انجام امور حسابداري شعب

– امكان ايجاد دفاتر حسابداري مختلف به ازاي تعريف هر شعبه همراه با صدور دفاتر حسابداري كل و روزنامه مستقل

– قابليت كنترل پذيري ماهيت هر حساب و ممانعت از بروز اشتباه براي سرفصل هاي تعريف شده

– امكان كنترل خصوصيات سرفصل ها با توجه به ارتباط سرفصل هاي درختي (كل، معين، تفصيلي) با سرفصل هاي شناور (شخص، پروژه، مركز، تفكيك 1،2،3)

– امكان اخذ گزارشات از هر شعبه به طور مجزا و يا تركيبي از شعب و يا تجميعي از آن ها

– امكان ارسال و دريافت اسناد بين مركز و شعب به صورت آنلاين (از طريق خطوط مخابراتي اينترنت) يا آفلاين (ارسال ديسكت يا سي دي)

– كاربرگ حسابداري با امكان فرمول نويسي فارسي و اعمال خواسته هاي مختلف با ارئه گزارشات استاندارد حسابداري مانند ترازنامه، صورت سود و زيان و…

– افتتاح و اختتام حساب ها به طور اتوماتيك براساس تنظيمات كاربر

– صدور اتوماتيك سند بستن حساب ها در يك سند يا در چند سند به صورت ماهيتي

– امكان دريافت وامكان بستن حساب ها در يك گروه، دو گروه(دائمي و موقت) و يا چند گروه

– امكان تفكيك بين حساب ها بدون تفكيك سرفصل هاي حساب يا به تفكيك شخص، پروژه و مركز

– امكان انتقال گردش از يك حساب به حساب ديگر