مهارت های فردی

مهارت های فردی

چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟

در این نوشتار به طور خلاصه به شرح روش بنیادین هنر بهره وری بدون استرس می پردازیم. این مطلب از کتاب Getting Things Done از دیوید آلن برگرفته شده است و بسیار موثر در زمینه مدیریت فردی است

بهره وری
نرم افزار حسابداری بکر
نرم افزار حسابداری بکر
خوش شانسی

نقش شانس در بورس

متاسفانه بیشتر ما نقش شانس و تصادف را در زندگی خود چندان جدی نگرفته و تصور می کنیم در پس هر اتفاقی دلیل تعریف شده و مطلقی وجود دارد. داشتن چنین باوری باعث می شود که بیشتر اوقات نقش شانس و تصادف را در زندگی خود کم رنگ تلقی کرده و فریب آن را بخوریم.

مفهوم خارپشتی

برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

در این مقاله قصد داریم روش هایی برای حل مساله ارائه دهیم.

اگر مانند برنامه نویس ها فکر کنید در زندگی هم مسائل را بهتر حل خواهید کرد.

نقدینگی
نرم افزار نقدینگی بکر
برنامه نویس
طرح کسب و کار
راهنمای تهیه طرح کسب و کار
advertising
مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

نرم افزارهای بکر

مشاهده ی ویژگی های نرم افزار قدرتمند حقوق و دستمزد بکر