مجموعه مقالات طرح کسب و کار

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

کارآفرینی

کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آن ها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آن ها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید.

کارآفرین

طرح کسب و کار

یک طرح کسب و کار نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت٬ روش های تولید٬ بازار و مشتریان٬ استراتژی بازاریابی٬منابع انسانی٬ تشکیلات٬ نیاز به زیرساخت ها و تامین نیازهای مالی٬ منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن ها می باشد.

bussiness

مراحل تهیه طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیزی نیست که یک بار آن را تهیه کرده و آن را در قفسه گذارده و فراموش کنید برنامه ریزی پویا بایستی جزء اصلی مدیریت کسب و کار شما باشد. موفق ترین شرکت ها هر ساله طرح کسب و کاری با افق سه تا ۵ سال تهیه می کنند . این امر با به روز کردن طرح کسب و کار تهیه شده سال قبل از طریق مقایسه ارقام و اهداف برنامه ریزی شده با نتایج حاصل از اجرا و در نظر گرفتن تغییرات٬اطلاعات٬تجارب و ایده های جدید صورت می گیرد.

آن چه از سرمایه گذار ( وام دهنده) انتظار می رود

علاوه بر مشارکت در تامین مالی مورد نیاز برای اجرا و توسعه بیشتر کسب و کار٬ همان گونه که در طرح کسب و کار مشخص گردید٬ سرمایه گذاران و بانک ها می توانند اقدامات حمایتی زیر را نیز انجام دهند:

نرم افزار حسابداری بکر

مقاله های دیگر