گزارشات پویا

گزارشات پویا

گزارشات پویا

به جرات میتوان گفت یکی از تفاوت های بزرگ نرم افزارهای بکر با سایر نرم افزارهای حوزه مالی و اداری در بخش گزارشات می باشد. جای خوشحالی است بگوییم پا را از این فراتر نهادیم و نسل جدیدی از گزارشات را طراحی کرده ایم که شاید مانندی برای آن وجود نداشته باشد.گزارشاتی که تنها با یک کلیک برای شما میتواند قابل استفاده باشد.

همواره به دلیل تنوع کاری، درخواست های گوناگون یا دلایل دیگر، نیاز است گزارشی خاص یک شرکت نوشته شود، حال ممکن است این گزارش کاربردی برای دیگر مشتریان نداشته باشد (به طور مثال گزارش بهای تمام شده تولید برای مشتریان حوزه بازرگانی کاربردی ندارد). بدیهی است اگر بخواهیم تمامی این گزارشات را به صورت پیش فرض در برنامه داشته باشیم با محیطی بسیار شلوغ و کلافه کننده مواجه خواهیم شد اما با استفاده از گزارشات پویا میتوان خاص هر مشتری و به شکلی که فقط براي آن شركت قابل استفاده باشد گزارش را به برنامه اضافه نمود.

در صورت نیاز به گزارشی خاص فقط کافی است تا فرم گزارش درخواستی را به واحد پشتیبانی ارائه دهید تا پس از طراحی تنها با کلیدبروز رسانی گزارشات پویا از گزارش خود به راحتی استفاده نمایید.

نرم افزار نقدینگی بکر