کسب و کار

کارآفرینی

کارآفرین بودن کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آن ها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آن ها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید. کارآفرین شخصی است…

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

هدف این مقاله آموزش مدیران میانی و ارشد در طرح ریزی کسب و کار و راهنما برای موسسات به منظور تهیه طرح کسب و کار توسط آن ها برای ارائه به سرمایه گذاران، بانک ها و صندوق های تامین سرمایه می باشد. علاوه بر آن ابزاری برای مدیریت بهتر کسب…