وبلاگ

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش اول بازاریابی چریکی بخش دوم بازاریابی عملیاتییک یا دو روزه برای تبلیغات نیست. برنامه ای برای تعریف چگونگی برخورد با مخاطبین هدف کسب و کار است که تعیین می‌کند کی ، کجا و چگونه مخاطبین را بیابیم و چگونه ایشان را متقاعد نماییم که بیایند و مشکلشان…

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

استعدادهاي منحصر به فرد خود را تقويت کنيد

” کار خودتان را انجام دهيد، اما نه در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت. همين مقدار‌ اندک به اندازه‌ي تمام کار ارزش دارد. “ دين بريگز شما انسان منحصر به فردي هستيد. در وجود شما استعدادها و توانائي هایي وجود دارد که شما را از هر…

روي اهداف اصلي تمرکز کنيد

روي اهداف اصلي تمرکز کنيد

” وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشكلات به طور حيرت‌انگيزي چند برابر مي‌شود. ” نرمن وينسنت پيل ” چرا به من حقوق مي دهند؟ ” اين يكي از مهم ترين پرسش هايي است که بايد در تمام مدتي که به کاري مشغول هستيد…

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

” ما هميشه وقت کافي داريم به شرط آنكه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده کنيم. ” گوته قانون ٢٠/٨٠ يكي از سـودمندترين قوانين در زمينــه مـديريت زمان و زندگي اسـت. نام ديگـر اين قانون “اصل پارتو” است که به افتخار بنيانگذار آن ” ويلفردو پارتو ” اقتصاددان…

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

امروز شما دقیقاً همان مقداري که تصمیم گرفته ایـد داشـته باشـید را دارید، نه بیشتر و نه کمتر. شما از نظر مالی در این نقطه قـرار داریـد چراکه شما تصمیم گرفته‌اید در اینجا باشید. فقط شما. نـه هـیچ کـس دیگر. در موضوع درآمد، این حـرف بـه آن معناسـت کـه هـر…