اخبار حسابداری

اخبار حسابداری

محاسبه عیدی کارگران در سال ۹۹

یک قانونی در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران از طرف کارفرمایان هست که این قانون در ماده واحد خود اعلام می کند که کارفرمایان مکلفند برای یک سال کارکرد کارگران معادل ۶۰ روز مزد آن ها رابرای کارگر پرداخت کنند که این حداقل عیدی هست و در همان قانون اعلام کرده اند به شرطی که مبلغ محاسبه شده برای عیدی کارکنان از ۳ برابر مزد پایه وزارت کار بیشتر نشود.

دارایی
نرم افزار حسابداری بکر
نرم افزار حسابداری بکر
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

اولین راهکار برای پرداخت مالیات کمتر : مودیان مالیاتی اگر به مدت سه سال پشت سر هم در زمان مقرر اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده خود را تسلیم نمایند و مالیات تعیین شده آن را به موقع پرداخت کنند می توانند به میزان ۵ درصد کل مالیات این سه سال تخفیف مالیاتی دریافت کرده و مشمول تشویق و تخفیف مالیاتی شوند و این میزان در حساب آنها منظور میشود و یا اینکه به میزان چهار درصد کل مالیات پرداختی این سه سال از بدهی مالیاتی آن کسر میشود.

سهام
نقش شانس در بورس

هزینه هایی که اداره دارایی قبول ندارد

هزینه هایی را شرکت ها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد:

دارایی
نرم افزار حسابداری بکر
نرم افزار حسابداری بکر

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی

نقدینگی
نرم افزار نقدینگی بکر

به نظر می رسد میزان استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی در ایران در وضعیت مورد انتظار قرار ندارد در حال حاضر اکثر فنون و حرف از جمله حسابداری از فناوری اطلاعات استفاده می کنند اما حرفه حسابرسی در مقایسه با سایرین، صرف نظر از موارد خاص، به نحو اثر بخشی این تکنولوژی را به خدمت نگرفته است.

بهره وری
چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟
advertising
مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

نرم افزارهای بکر

مشاهده ی ویژگی های نرم افزار قدرتمند خرید و فروش بکر