اخبار حسابداری

اخبار حسابداری

چگونه برگه های مالیاتی ابلاغ شده خود را مشاهده کنید؟

مودی محترم مالیاتی

جهت مشاهده برگه های مالیاتی قرارداده شده در کارتابل ابلاغ الکترونیکی شما(با دریافت پیامک مالیاتی مبنی بر قرار گرفتن برگه مالیاتی در کارتابل ابلاغ الکترونیکی شما) به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایید.

my.tax.gov.ir

register.tax.gov.ir

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

همه‌‌‌‌‌ي حساب‌های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه‌ی وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

« برگشتِ فروش » یا « برگشت از فروش » ؟

يك نمونه از سؤالاتي كه در زمان طراحي كدينگ پيش مي آيد اين است كه براي ثبت برگشتي فروش بهتر است يك حساب مستقل به نام « برگشت از فروش » تعريف كنيم،يا همان حساب « درآمد فروش » را بدهكار نماييم؟

در ادامه در قالب يك مثال دو روش فوق را نمايش مي دهيم.

طراحی کدینگ حسابداری

منظور از کدینگ حسابداری، همان سرفصل های حسابداری میباشد که در جامعه حسابداران،بیشتر به کدینگ معروف است.کدینگ حسابداری در واقع بیان کننده کلی وضعیت مالی یک شرکت و نمایانگر نحوه پیاده سازی سیاست های مالی آن می باشد که معمولاً در سه سطح کل ، معین و تفصیلی طراحی میشود.هر یک از این سطوح و در نتیجه مجموعه سرفصل های حسابداری میبایست جامع و مانع باشد به طوری که هر واقعه مالی،حتماً در سرفصلی متناظر ثبت شود و هیچ ابهامی در برقراری این تناظر وجود نداشته باشد.

محاسبه عیدی کارگران در سال ۹۹

یک قانونی در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران از طرف کارفرمایان هست که این قانون در ماده واحد خود اعلام می کند که کارفرمایان مکلفند برای یک سال کارکرد کارگران معادل ۶۰ روز مزد آن ها رابرای کارگر پرداخت کنند که این حداقل عیدی هست و در همان قانون اعلام کرده اند به شرطی که مبلغ محاسبه شده برای عیدی کارکنان از ۳ برابر مزد پایه وزارت کار بیشتر نشود.

مالیات
تشکیل پرونده مالیاتی
برگشت از فروش
نرم افزار حسابداری بکر
نرم افزار حسابداری بکر
چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

نرم افزارهای بکر

مشاهده ی ویژگی های نرم افزار قدرتمند خرید و فروش بکر