برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

برنامه نویس ها چگونه فکر می کنند؟

در این مقاله قصد داریم روش هایی برای حل مساله ارائه دهیم.

اگر مانند برنامه نویس ها فکر کنید در زندگی هم مسائل را بهتر حل خواهید کرد٬ حل مساله مهارت بسیار مهمی است که در نحوه برخورد ما با مشکلات در زندگی تاثیر زیادی دارد.

فرض کنید با مشکلی مواجه شده اید که قبلا با آن برخورد نداشته اید چه کار می کنید؟

🔶 ۱- باید مشکل را کاملا متوجه شوید . فهمیدن مساله خودش نیمی از راه حل است. برای آنکه مطمئن شوید مساله را فهمیده اید آن را برای یک نفر دیگر توضیح دهید در حین توضیح دادن متوجه می شوید که آیا مشکل را به درستی درک کرده اید یا نه.

🔶 ۲- برای حل مشکل باید برنامه ریزی کرد.

یعنی گام به گام و دقیق مراحل حل مشکل را یادداشت کنید.و حتما بنویسید که چرا از این راه حل استفاده کردید و این راه دقیقا چکار می کند.

🔶 ۳- مشکل بزرگ را به مشکلات کوچک تر تقسیم کنید. یکی یکی مسائل کوچک تر را حل نمایید و در آخر آن ها را به هم متصل کنید.

آیا توانستید مساله را حل کنید؟ به شما تبریک می گویم اما اگر نتوانستید اصلا نگران نباشید زیرا کاملا طبیعی است!

راه حل خود را دوباره چک کنید و ببینید کجا را اشتباه کرده اید.

یک گام به عقب برگردید و این بار از دید دیگری به مساله بنگرید.

همه چیز را پاک کنید و دوباره از اول شروع کنید.

با تحقیق در گوگل راه حل افراد دیگر را ببینید می توانید از آن راه حل ها استفاده کنید.(البته اگر قبلا کسی به مشکل شما برخورده باشد)

هر چه بیشتر مساله حل کنید و تمرین کنید با بازی های ویدیویی و … باعث می شود بیشتر یاد بگیرید و خودتان را به چالش بکشید و بهترین نسخه از خودتان را بسازید.