چگونه برگه های مالیاتی ابلاغ شده خود را مشاهده کنید؟

چگونه برگه های مالیاتی ابلاغ شده خود را مشاهده کنید؟

چگونه برگه های مالیاتی ابلاغ شده خود را مشاهده کنید؟

مالیات

مودی محترم مالیاتی

جهت مشاهده برگه های مالیاتی قرارداده شده در کارتابل ابلاغ الکترونیکی شما(با دریافت پیامک مالیاتی مبنی بر قرار گرفتن برگه مالیاتی در کارتابل ابلاغ الکترونیکی شما) به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایید.

my.tax.gov.ir

register.tax.gov.ir

۱ – با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود به پرتابل ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی وارد شوید.

۲ – گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه را انتخاب نمایید.

۳ – لیست برگه ها از زیرمنوی بازشده را انتخاب نمایید.

۴ – برگه های ابلاغ الکترونیک بارگزاری شده را مشاهده می کنید.

با کلیک بر روی هر یک از برگه ها برگه مالیاتی مورد نظر رویت و ابلاغ شده تلقی می گردد.

۵ – یادتان باشد با رویت برخی برگه های مالیاتی همچون برگ تشخیص/مطالبه مالیات و یا برگ رای هیات حل اختلاف بدوی فرصت اعتراض به این نوع از برگه های مالیاتی سپری نشود.