بلندگوهای اولتراسونیک

بلندگوهای اولتراسونیک

بلندگوهای اولتراسونیک

بلندگوهای اولتراسونیک به افرادی که نابینا هستند اجازه می دهد بریل را بخوانند

افرادی که نابینا هستند می توانند به لطف شبکه بلندگوهایی که امواج فراصوتی منتشر می کنند ، بریل را در هوای میانه بخوانند. دستگاه نقاطی را در هوا ایجاد می کند که شبیه نقاطی است که کاراکتر های بریل را تشکیل می دهند.

بلندگوهای اولتراسونیک

ویکتوریا پانوا در دانشگاه Bayreuth در آلمان می گوید: “روی پوست این احساس مثل نسیم ملایم هوا است.” وقتی کف دست خود را حدود 20 سانتی متر از نقاط میانی هوا نگه می دارد ، روی کف دست قابل درک است.

منبع خبر