حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی
تاریخ ایجاد مقاله 1400/04/22 تاریخ به روزرسانی مقاله ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

تشکیل پرونده مالیاتی

همه‌‌‌‌‌ي حساب‌های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه‌ی وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

هر چند تلقی این امر در سنوات گذشته هم قابل اعمال بوده ولی برای سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، این امر در قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است.

وجوهی که مربوط به فعالیت شغلی‌تان نیست را به این نوع حساب‌ها واریز نکنید… مثل وجوه دریافتی ناشی از فروش ملک … یا فروش خودرو یا از این قبیل

حتی حساب‌‌هایی هم که به شاپرک متصل نیستند هم قرار است با توجه به تعداد تراکنش و یا میزان وجوه واریزی‌ به عنوان حساب فروش تلقی می‌شود،‌یعنی این واریزی‌ها هم،درآمد مودی(صاحب حساب) بوده و قابل بررسی از حیث مالیاتی، البته برای این بخش مقرر است سقف یا تعداد تراکنش را شورای پول و اعتبار تعیین کند.