سال مالي جديد

سال مالي جديد

سال مالي جديد


براي شروع كار در سال مالي جديد مي بايست در ابتدا يك سري تنظيمات اوليه توسط كاربر ادمين سيستم انجام گردد تا ساير كاربران بتوانند در سال جديد نسبت به صدور اسناد و گزارش گيري اقدام نمايند. بخشي از اين تعاريف و تنظيمات مشترك براي تمامي برنامه ها (در صورتي كه از چندين برنامه مانند حسابداري، انبار، فروش و … استفاده مي نماييد) و بخشي ديگر براي هر برنامه مي باشد. اين بخش ها عبارتند از :

تنظيمات مشترك شامل :

  • تنظيم سال مالي پيش فرض از منوي تعاريف و تنظيمات گزينه تنظيمات برنامه، برگه تنظيمات عمومي، حوزه سال مالي پيش فرض.
  • تعريف سال مالي جديد از منوي تعاريف و تنظيمات گزينه “تعيين تاريخ هاي مجاز و سال مالي”، برگه سال مالي
  • تعريف تاريخ هاي مجاز براي صدور اسناد در هر برنامه از منوي تعاريف و تنظيمات گزينه “تعيين تاريخ هاي مجاز و سال مالي”، برگه مرتبط با هر برنامه (به طور مثال براي تعريف تاريخ مجاز براي صدور فاكتور فروش از قسمت توضيح داده شده برنامه فروش را انتخاب نماييد و بعد از انتخاب دسته فاكتور دلخواه، تاريخ مجاز جهت صدور و اصلاح فاكتور را وارد نماييد.) اگر به اين گزينه دسترسي نداريد كافي است از قسمت كاربرها بعد از انتخاب كاربر ادمين و برنامه مورد نظر تيك گزينه “اجازه تغيير تاريخ هاي مجاز” را فعال نماييد.

تنظيمات مختص به هر برنامه :

  • برنامه حسابداري : صدور سند افتتاحيه (صدور سند افتتاحيه در ابتداي سال الزامي نمي باشد اما در صورتي كه در قسمت تعريف كدينگ حسابداري براي سرفصل حسابي وضعيت حساب تعيين كرده باشيد و در ابتداي سال سندي ثبت نماييد كه مغاير با آن ماهيت باشد سيستم از ثبت سند حسابداري ممانعت به عمل خواهد آورد به طور مثال اگر مانده حساب بانك به سال جديد منتقل نشود و در قسمت ذكر شده در بالا براي اين سرفصل حساب وضعيت “مانده بدهكار اجباري” را تعيين كرده باشيم در هنگام ثبت سند با اين كد حساب و مبلغ بستانكار سيستم اجازه ثبت سند حسابداري را نمي دهد.)
  • برنامه انبار : اخذ موجودي اوليه براي هر انبار در سال مالي جديد.
  • برنامه فروش : مشخص نمودن اولين شماره براي هر دسته فاكتور از منوي تعاريف و تنظيمات گزينه تعريف دسته فاكتور يا پيش فاكتور، حوزه اولين شماره.
نسخه ۱۴۰۰

عرضه پلت فرم های جدید

مجموعه نرم افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون بکر بر روی پلت فرم ویندوز ۱۰ برای ایستگاه های کاری (client) و سرورهای ۲۰۱۶ به بالا و اس کیوال سرور ها ی۲۰۱۷ به بالا آماده شد و در دو خانواده ی تحت ویندوز و تحت وب ( آماده برای سال ۱۴۰۰) عرضه می شود.