سوییچ‌ های جدید شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن

سوییچ‌ های جدید شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن

سوییچ‌ های جدید شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن

سوییچ‌ های جدید شرکت تسلا دارای کلید فیزیکی نیست. در عوض، می‌توانید برای باز کردن قفل و روشن کردن خودرو از گوشی هوشمند و برای زمان‌هایی که باتری گوشی شما تمام شده از کارت‌هایی با یک تراشه کوچک، استفاده کنید. سوییچ‌ های جدید شرکت تسلا برای نسل سوم خودروهای این شرکت ساخته شده است. سوییچ جدید خودروی نسل سوم شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن  یک راننده خلاق برای اطمینان از اینکه همیشه می تواند قفل خودرو خود را باز کند، تراشه سوییچ RFID را در ساعد دست خود کاشته است. این مالک چند سال پیش تراشه‌های قابل کاشت‌ RFID را در دست خود کاشته و از آن برای باز کردن درب خانه و وارد شدن به مرورگر و وبسایت شخصی خود از طریق گوشی هوشمند، استفاده می‌کرد. سوییچ جدید خودروی نسل سوم شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن  با استفاده‌ی تسلا از تکنولوژی RFID برای سوییچ‌های خود، این فرد به فکر افتاد تا این کار را با سوییچ تسلا نیز انجام دهد. اما نمی‌توانست برنامه‌های موجود در این کارت را به تراشه قبلی خود منتقل کند بنابراین تصمیم گرفت تا تراشه جدید را از کارت خارج کرده و در ساعد خود قرار دهد. این راننده اعلام کرده که این تراشه پس از کاشت کار می کند، اگرچه که دامنه آن محدود است. سوییچ جدید خودروی نسل سوم شرکت تسلا با تراشه RFID قابل کاشت در بدن