نرم افزار انبارداری بکر

نرم افزار انبارداری بکر

سیستم انبارداری بکر


– اتصال به ساير سيستم هاي مكانيزه مالي نظير حسابداري

 

– معرفي انبار به تعداد دلخواه و توزيع كالاها در انبار و قفسه هاي مختلف

– معرفي كالا به تعداد دلخواه ، با مشخصات متنوع (نام ، كد كالا ، نوع كالا ، واحد اندازه گيري و…)

– طبقه بندي درختي كالا (به صورت نامحدود)

– تعريف تعداد نامحدود واحد اندازه گيري اصلي و فرعي براي يك كالا و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و واحد اصلي كالا

– تعريف موجودي اوليه ، قيمت واحد ، حداقل و حداكثر موجودي و نقطه سفارش براي هر كالا و اخذ گزارشات تداركاتي

– صدور اتوماتيك حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري براي رويدادهاي متنوع مربوط به گردش كالا در انبار

– امكان ريالي كردن مستقيم رسيدها و حواله ها توسط كاربراني كه داراي دسترسي ريالي مي باشند

– انجام عمليات مقداري مشتمل بر صدور رسيد و حواله انبار ، درخواست كالا و سفارش خريد

– عمليات انبارگرداني و تنظيم عمليات براساس نياز سازمان و صدور سند كسورات و اضافات انبارگرداني

– گزارش مبسوط انبارگرداني براساس شمارش هاي اول تا سوم با امكان صدور رسيد و حواله اصلاحي

– صدور تگ هاي انبارگرداني با امكان طراحي توسط كاربر

– معرفي هر تعداد قفسه براي هر انبار و توزيع موجودي هر كالا در انبارها و قفسه هاي مختلف

– تخصيص مراكز هزينه ، پروژه ها ، تفكيك هاي 1 ، 2 ،3 به طور مستقل در رديف هاي اسناد

– گزارشات متنوع از كليه رويدادهاي مربوط به گردش كالا ، تفكيك كالا و انبار و طرف حساب در محدوده زماني دلخواه

 

– چاپ اطلاعات مربوط به كليه فرم هاي عملياتي (مقداري ، مقداري/ريالي) با فرمت از پيش تعيين شده كاربر

– قابليت طراحي انواع گزارشات به صورت ساده علاوه بر گزارشات استاندارد

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– تعريف تعداد امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

– پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات

 

– امكان صدور درخواست كالا توسط واحدهاي مختلف سازمان ، بررسي و سفارش كالا توسط واحد انبار

 

– تعريف كالاي مشابه با امكان صدور اسناد بر مبناي كالاي مشابه

– امكان مشاهده افراد تغيير دهنده اسناد و زمان تغيير آن ها

– تعريف تاييدكنندگان و تصويب كنندگان اسناد جهت رعايت سلسله مراتب سازماني مربوط به تنظيم ، تاييد و تصويب حواله ها و رسيدها

– امكان تاييد اسناد تا چهار سطح به طور مجزا

– جستجوي سريع كالاها هنگام ورود سطرهاي رسيد و حواله براساس بخشي از كد كالا ، نام كالا و…

– امكان انجام هرگونه جستجو و فيلترينگ روي كليه اقلام اطلاعاتي (نام كالا ،كد كالا ، نوع كالا و…)

– تعيين حقوق دسترسي در سطح انبار و درخواست كننده ها

– كنترل دسترسي كاربران به انبار هاي مختلف

– استفاده از روش هاي قيمت گزاري ميانگين

– انتخاب روش قيمت گزاري

– اصلاح ريالي پس از قطعي شدن و صدور سند تعديلات مجدد

– امكان ورود شماره سريال كالا به صورت دستي يا باركد

– امكان طراحي و چاپ برچسب باركد براي كالاها، مطابق سليقه كاربر

– امكان دريافت اطلاعات ورود و خروج كالا از دستگاه باركد خوان يا ديتاسلكتور به صورت آنلاين يا آفلاين

– امكان ارسال و دريافت اسناد انبار بين مركز و شعب به صورت آنلاين (از طريق خطوط مخابراتي اينترنت) يا آفلاين (ارسال ديسكت يا سي دي)

– امكان ارسال و دريافت تعاريف بين مركز و شعب به صورت آنلاين يا آفلاين