سیستم خرید و فروش بکر

سیستم خرید و فروش بکر

سیستم خرید و فروش بکر

– اتصال به ساير سيستم هاي مكانيزه نظير انبار و نقدينگي

– امكان فروش به صورت كالاهاي ست يا به صورت مجزا

– امكان تبديل مجموعه يك كالا به كالاهاي جز

– انجام عمليات دريافت و پرداخت از طريق برگه هاي فروش

– قابليت كنترل مشتريان در اسناد فروش و گزارشات

– تعيين سقف اعتبار براي مشتريان

– جمع آوري و نگهداري اطلاعات و سوابق مشتريان و امكان طبقه بندي آن ها

– صورتحساب مشتريان

– كنترل وضعيت حساب مشتريان در هنگام صدور فاكتور براساس دريافت و پرداخت و اعتبار مشتري

– مقايسه ميزان فروش در دوره هاي مختلف

– صدور پيش فاكتور فروش با تاريخ اعتبار معين

– صدور حواله اتوماتيك براي انبار

– صدور اتوماتيك سند حسابداري

– امضا و تاييد اسناد تا 3 سطح

– تعيين تاريخ هاي مجاز جهت ثبت و تغيير اسناد

– محاسبه پورسانت فروش براي هريك از بازارياب ها

– در نظر گرفتن عوامل افزاينده و كاهنده فروش همچون انواع تخفيفات و عوارض بر مبناي كالا و مشتري و محاسبه خودكار آن ها در اسناد فروش

– استفاده از ارزهاي گوناگون به همراه نگهداري نرخ هريك از ارزها به شكل روزانه

– ايجاد عمليات برگشت از فروش با عطف به فاكتور و بدون عطف به فاكتور

– امكان تعريف تعداد نامحدود واسطه فروش (ويزيتور ، بازارياب ، مسئول و…) و استفاده از آن ها در فاكتورهاي فروش و محاسبه خودكار پورسانت تخصيص يافته با مكانيزم هاي قابل تعريف (براساس كالايا براساس واسطه) و صدور ثبت هاي مالي
تعيين نوع قيمت براي هر مشتري يا هر كاربر

– امكان معرفي تعداد نامحدود كالا و كد گذاري روي كالاها بدون محدوديت تعداد ارقام

– محاسبات مربوط به عوارض فروش ، انواع تخفيفات ، كسورات و اضافات

– پشتيباني كامل از روال و گردش كار ماليات بر ارزش افزوده كنترل موجودي در هنگام صدور سند پيش فاكتور يا فاكتور فروش در صورت ارتباط با انبار

– امكان ابطال فاكتور و تاثير دادن آن در كليه گزارشات

– چاپ فاكتور و پيش فاكتور در فرم هاي متنوع با قابليت طراحي توسط كاربر

– بانك جامع اطلاعات اشخاص با قابليت طبقه بندي

– قابليت طراحي انواع گزارشات به صورت ساده علاوه بر گزارشات استاندارد

– گزارشات ريز عمليات خريد و فروش در هر محدوده زماني

– ثبت حواله فروش ، برگ تحويل ، فاكتور و چاپ آن ها با فرم دلخواه

– توليد نمودارهاي متنوع از گزارشات توليد شده

– امكان ويرايش روي گزارشات از پيش آماده شده و امكان ايجاد گزارشات جديد يا تغيير گزارشات موجود

– قابليت طراحي فرم هاي چاپي مختلف براي يك گزارش مطابق سليقه كاربر

– پيش نمايش قوي قبل از چاپ تمامي گزارشات

– استفاده از روش هاي قيمت گذاري ميانگين

– انتخاب روش قيمت گذاري

– اصلاح ريالي پس از قطعي شدن و صدور سند تعديلات مجدد

– امكان ورود شماره سريال كالا به صورت دستي يا باركد

– امكان طراحي و چاپ برچسب باركد براي كالاها، مطابق سليقه كاربر

– امكان دريافت اطلاعات ورود و خروج كالا از دستگاه باركد خوان يا ديتاسلكتور به صورت آنلاين يا آفلاين

– امكان ارسال و دريافت اسناد انبار بين مركز و شعب به صورت آنلاين (از طريق خطوط مخابراتي اينترنت) يا آفلاين (ارسال ديسكت يا سي دي)

– امكان ارسال و دريافت تعاريف بين مركز و شعب به صورت آنلاين يا آفلاين