طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

هدف این مقاله آموزش مدیران میانی و ارشد در طرح ریزی کسب و کار و راهنما برای موسسات به منظور تهیه طرح کسب و کار توسط آن ها برای ارائه به سرمایه گذاران، بانک ها و صندوق های تامین سرمایه می باشد.

علاوه بر آن ابزاری برای مدیریت بهتر کسب و کارهای موجود و یا جدید از طریق توجه به اولویت ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نیز می باشد.

طرح کسب و کار چیست؟

یک طرح کسب و کار نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت، روش های تولید، بازار و مشتریان، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، تشکیلات، نیاز به زیرساخت ها و تامین نیازهای مالی، منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن ها می باشد.

چرا باید طرح کسب و کار تهیه کنیم؟

📝 تدوین چشم انداز جامعی از کسب و کار

📝 درک متقابل یکدیگر در گروه مدیریتی

📝 برآورد و تعیین نیازهای مالی و درخواست برای تأمین آن ها

📝 اخذ مصوبه هیئت مدیره و سهام داران

📝 جذب کارکنان جدید

📝 استخراج و تنظیم اهداف کارکنان

📝 اطلاع رسانی به کارکنان

📝 اطلاع رسانی به قرض دهندگان و اعطا کنندگان تسهیلات مالی

📝 اطلاع رسانی به شرکاء تجاری

چه کسانی طرح کسب و کار را مطالعه می کنند؟

🔘 بانک های تجاری

🔘 صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

🔘 موسسات توسعه ای بین المللی

🔘 سرمایه گذاران خصوصی

🔘 اعتبارات یا کمک های فنی 

چه کسی باید طرح کسب و کار را تهیه کند؟

به طور کلی آن دسته از کارکنان شرکت که در تهیه یک طرح کسب و کار مشارکت می کنند عبارتند از :

چگونه طرح کسب و کار را تهیه کنیم؟

بستگی به نوع کسب و کار و مقیاس (کوچکی و بزرگی ) سازمان دارد.در یک شرکت بسیار کوچک٬برنامه ریزی کار و تهیه مدارک مقدماتی بایستی توسط خود مدیران و صاحبان شرکت صورت گیرد. در شرکت های بزرگ تر همکاری و مشارکت توسط افراد مختلفی صورت می گیرد.

🔹 مدیر عامل شرکت که مسئولیت اصلی نظارت بر فرآیند برنامه ریزی کسب و کار را به عهده دارد.

🔹 مدیر بازاریابی و فروش٬ کسی که از تقاضای بازار و از پتانسیل رشد آن٬ نیازهای مشتریان و قیمت هائی که حاضرند بپردازند٬ برنامه ها و حرکت های رقبا و مواردی از این قبیل آگاهی دارد.

🔹 مدیران تولید و توسعه٬ کسانی که از ورودی های طرح کسب و کار اطلاع دارند.

🔹 مدیر مالی، کسی که اطلاعات مالی طرح کسب و کار را فراهم کرده، نیازهای مالی شرکت را برآورد و محاسبه می کند و یکی از چهره های کلیدی در مذاکره با سرمایه گذاران و موسسات اعتباردهنده می باشد.

منبع: کنفرانس تجارت وتوسعه ملل متحد

بخش دوم تهیه طرح کسب و کار

بخش سوم تهیه طرح کسب و کار

نرم افزار حسابداری بکر