نرم افزار انبارداری بکر

سیستم انبار بکر

کدینگ مدرن و قابل توسعه

• تعریف کالاهایی با اطلاعات فنی یکسان و کیفیت متفاوت و تهیه گزارشات مرتبط

درج نامحدود مشخصات کالا نظیر رنگ، ابعاد، مدل و … با قابلیت جستجو در تمام فرمها

• امکان تعریف کد دوم و نام دوم برای هر کالا ( در صورت نیاز جهت ارتباط با خارج از سازمان)

معرفی هر تعداد قفسه برای هر انبار و توزیع موجودی هر کالا در انبارها و قفسه های مختلف

تخصیص مراکز هزینه، پروژه ها و دیگر سطوح شناور به طور مستقل در ردیف های اسناد انبار

شبکه های اجتماعی

به شبکه های اجتماعی بکرپردازان بپیوندید

تعریف تعداد نامحدود واحد اندازی گیری اصلی و فرعی برای یک کالا و تعیین ضریب تبدیل بین آنها

• طبقه بندی درختی کالا به صورت نامحدود مجزا و مســتقل از روش کدینگ و امکان مشاهده آن به صورت لیست

امکان تعریف کد کالا بدون محدودیت و با امکان اصلاح پس از استفاده در انبار تعریف، اصلاح و حذف اجزای دستگاه ها

  تعریف دلایل ورود و خروج کالا بر طبق نیاز سازمان تعریف کالای مشابه جهت جایگزینی، با امکان صدور اسناد بر مبنای آن

• تعریف موجودی اولیه، قیمت واحد، حداقل و حداکثر موجودی و نقطه و میزان سفارش برای هر کالا و اخذ گزارشات تدارکاتی

• تعیین نوع کالا، جهت کنترل اقلام در نرم افزار خرید و فروش • امکان غیرفعال کردن یک کالا و عدم امکان استفاده از آن در عملیات

عملیات انبار

جستجوی سریع کالاها هنگام ورود سطرهای رسید و حواله براساس بخشی از اطلاعات کالا

امکان انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی کلیه اقلام اطلاعاتی کالا

امکان ثبت درخواست کالا توسط واحدهای دیگر و ارجاع به واحد انبار جهت بررسی و اقدام به تحویل کالای موجود و یا تبدیل آن به درخواست خرید کالا

کنترل موجودی کالا جهت جلوگیری از صدور حواله با موجودی صفر

تعریف مشخصات ارزهای خارجی و ثبت قیمت ارزی در اسناد ورودی و خروجی

انجام عملیات مقداری مبتنی بر صدور رسید و حواله انبار، درخواست کالا و سفارش خرید

صدور رسید بر اساس یک درخواست خرید

امکان ریالی کردن مستقیم رسیدها و حواله ها توسط کاربرانی با دسترسی ریالی

صدوراتوماتیک حواله، رسید انبار و اسناد حسابداری برای رویدادهای متنوع، مربوط به گردش کالا در انبار

• سهولت کاربری و کلیدهای میانبر

امکان دریافت اطلاعات ورود و خروج کالا از دستگاه بارکدخوان یا دیتاکلکتور به صورت آنلاین یا آفلاین

امکان تعریف لیست قیمت به تعداد نامحدود با عناوین و تاریخ های مختلف

امکان ثبت موجودی اولیه با اخذ از سال مالی قبل و یا ثبت بصورت دستی توسط کاربر

وارد نمودن فی کالا بصورت دستی و یا انتخاب از لیست قیمت در زمان صدور رسید

امکان درج شماره دستی برای ثبت یک رسید مابین رسیدهای دیگر

ثبت رســید اتوماتیک در قبال فاکتور برگشت از فروش یا فاکتور خرید و یا ثبت حواله اتوماتیک بابت فاکتور برگشت از خرید یا فاکتور فروش

• اجازه خروج کالا از انبار با صدور مجوز خروج توسط مدیر یا مسئول انبار

• عملیات انبارگردانی و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند تعدیلات انبار

• امکان ورود شماره سریال کالا به صورت دستی یا بارکد و کنترل ورود و خروج به صورت اختیاری یا اجباری


جداول اطلاعاتی و فرم های چاپی پویا
گزیده ای از گزارشات تحلیلی
مدیریت و کنترل کاربران

امکان نمایش ستون های دلخواه در اسناد و ذخیره توسط کاربر

جابجا نمودن و تغییر فونت، رنگ، مکان و اندازه ستون ها در حالت مشاهده و پرینت های چاپی

انتخاب پوسته های دلخواه در هر برنامه و برای هر کاربر

امکان ذخیره کردن فرم های چاپی طراحی شده برای استفاده در شعب یا پروژه های دیگر

امکان طراحی، ویرایش و چاپ گزارشــات مربوط به کلیه فرم های عملیاتی (مقداری، مقداری/ریالی) مطابق سلیقه کاربر و تولید نمودارهای متنوع

تعیین ستون های قابل مشاهده در گزارشات و چاپ آنها به همان صورت

گزارش مقداری و ریالی دستگاه های موجود و قطعات تشکیل دهنده آنها و کالاهای غیر مربوط به آنها

گزارش کاردکس کالا شامل کلیه مشخصات انبار و موجودی مقداری و ریالی کالاها در بازه زمانی مورد نظر و حتی در چندین سال مالی

گزارش کاردکس اشخاص با آیتم های مختلف حتی در چندین سال مالی

گزارش مبسوط انبارگردانی بر اساس شمارش های اول تا سوم با امکان صدور رسید و حواله اصلاحی

امکان مشاهده افراد تغییر دهنده اسناد و زمان تغییر آنها

تعیین حدود دسترسی به کاربران در سطح هر انبار

امکان تفکیک سطح دسترسی بین کاربر انبار و حسابداری انبار

امکان ایجاد کاربر بعنوان درخواست کننده

تعیین تاریخ های مجاز جهت ثبت و تغییر اسناد جهت جلوگیری از اشتباهات سهوی کاربران

امضای پای اسناد تا چهار مرحله بر مبنای سمت سازمانی تا مرحله تصویب رسید و حواله ها

گزارشات کاربردی

گزارش مقداری و ریالی از کالاهای مشابه

گزارش جزئیات گردش کالا بر اساس شماره سریال

کنترل اسناد جهت مشاهده جزئیات آنها

گزارشی شامل جزئیات کلیه عملیات انبار

امکان فیلترینگ و جستجو در تمام ستون های گزارشات

امکان ارسال مستقیم گزارشات توسط ایمیل، نمابر و …

گزارشات کاربردی

امکان طراحی و چاپ برچسب بارکد برای کالاها، مطابق سلیقه کاربر

تهیه گزارش گردش کالا بر اساس دلایل ورود و خروج و به تفکیک های گوناگون

لیستی از درخواست های صادره جهت بررسی درجه اهمیت صدور رسید و حواله

امکان گزارش گیری از سفارش کالا با حداقل و حداکثر موجودی و نقطه و میزان سفارش آنها

گزارشات متنوع از کلیه رویدادهای مربوط به گردش کالا با تفکیک کالا، انبارو طرف حساب در محدوده زمانی دلخواه

تهیه گزارش موجودی مقداری و ریالی کالا در دوره های دلخواه به تفکیک های گوناگون و بر اســاس طبقه بندی و علت ورود و خروج آنها

ویژگی های انبارداری پویا

ویژگی هایی برای انبار داری پویا

صدور تگ های انبارگردانی با امکان طراحی توسط کاربر

تعیین و تغییر طبقه بندی کالاها حتی پس از صدور رســید و حواله و انتقال اتوماتیک اسناد به طبقه مورد نظر

اصلاح ریالی پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد

• امکان محاسبه قیمت رسیدهای بدون فی

عدم وابســتگی نرم افزار به کدینگ تعریف شده، بدین معنی که اگر کاربر به هر دلیل تصمیم به تغییر کدینگ تعریف شده بگیرد کلیه اسناد صادر شده قبلی با کدینگ جدید بروزرسانی خواهند شد

• امکان مشاهده کاردکس کالا در حین قیمت گذاری

استفاده از روش های قیمت گذاری میانگین، LIFO و یا FIFO و انتخاب روش قیمت گذاری

امکان انجام عملیات قیمت گذاری برای کلیه خروجیها یا خروجیهای بدون قیمت و همچنین به تفکیک کیفیت و انبار و براساس دلایل ورود و خروج برای همه انبارها و یا انبار دلخواه در دوره تاریخ مورد نظر

 

ارتباط اتوماتیک با سایر نرم افزارها

اتصال به سایر سیستم های مکانیزه مالی نظیر حسابداری، تولید و خرید و فروش

صدور اسناد حسابداری با در نظر گرفتن طبقه بندی، کیفیت و دلایل ورود و خروج کالا

امکان تعیین سرفصل های حسابداری مرتبط با موجودی کالا بر اساس طبقه بندی، جهت صدور سند

امکان صدور اســناد حســابداری بر اساس نوع اســناد انبار و به تفکیک دلایل ورود و خروج انبارها و بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه

امکان ارسال فاکتور فروش پس از خروج کالا از انبار یا صدور حواله پس از ثبت فاکتور

امکان ارسال و دریافت تعاریف اولیه و اسناد انبار بین مرکز و شعب به صورت آنلاین یا آفلاین

بروزرســانی برنامه ها به صورت کاملا حرفه ای با امنیت بالا در قسمت های مختلف برنامه به صورت مجزا اعم از فایل های اجرایی، فرم چاپی، گزارشات و … بصورت رایگان

اجرای هر پنجره به دفعات و انجام عملیات مستقل بر روی هرکدام از آنها

امکان ارتباط از راه دور از طریق اینترنت و اجرا روی سرورهای اختصاصی و ابری

امکان ارسال اطلاعات به نرم افزارهای رایج نظیر مایکروسافت اکسل و ده قالب اطلاعاتی استاندارد دیگر

امکان ایجاد پشتیبانی دستی و اتوماتیک از اطلاعات با قابلیت فشرده سازی بالا