نرم افزار حقوق و دستمزد بکر

prl-product-v01-01

گستره محاسبات

بانك جامع اطلاعات پرسنل با قابليت طبقه بندی

تعریف تمامی پارامترهای دوره حقوق با امکان كپي اطلاعات به دوره ای ديگر

تخصیص مراکز هزینه و پروژه های شــرکت به احکام اســتخدام و تهيه خلاصه سند جهت ثبت در حسابداری

ثبت بيش از يك حكم كارگزينی (بايگاني احكام كارگزينی) براي هر يك از پرسنل و انتخاب آخرين حكم به عنوان حكم فعال به صورت خودكار

شبکه های اجتماعی

قالب هاي متفاوت براي ورود اطلاعات كاركرد پرسنل

تعريف شعب، جداول و معافيت های مالياتي به تعداد نامحدود و مطابق با قوانين

امكان تعيين شمول بیمه و ماليات برای آيتم های حقوق و به تفکیک پرسنل

امكان تعريف انواع بيمه تكميلي و عمر و كسر اتوماتيك مبالغ از كارمندان

امكان تعريف چندین کارگاه بيمه با ردیف های پيمان مختلف

امكان تعريف محل های خدمت متعدد با سرفصل های جداگانه حسابداری

امکان تعریف اطلاعات پایه سال نصب نرم افزار و سقف و معافیت عیدی

امكان محاسبه ماليات ساليانه و تعديل آن به صورت اتوماتيك

ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی و استخدامي به صورت كامل

سیستم حقوق و دستمزد بکر

عملیات ماهانه

ثبت كامل اطلاعات كاركرد ماهانه، انواع مرخصي، اضافه كاری ها و… استفاده شده در ماه

تهيه فایل جهت واريز حقوق پرسنل با انتخاب نوع بانك

امكان صدور اتوماتيك سند حسابدار ی با قالب دلخواه در دفاتر مختلف

ثبت اضافات، كسورات، مساعده و پاداش به كاركنان و محاسبه خودكار آن

تعریف مستقل اضافات پشت فیش به تعداد نامحدود

امکان تعيين مبنای زمانی ورود اطلاعات کارکرد بر اساس ساعت یا روز توسط کاربر

محاسبه خودكار ساعات كاركرد، با امکان تغيير کسر و اضافه توسط اپراتور

دریافت اطلاعات حضور و غیاب کارکنان از دستگاه های کارت زنی

تعريف پارامتر هاي حقوق شامل اطلاعات حقوق، نوبت كاری، شب كاری، اضافه كاری، اطلاعات مرخصی، ماليات، ماموريت، اطلاعات بيمه، كسورات، سنوات و عيدی

تعريف انواع پرداخت ها با عناوين دلخواه از قبيل پرداخت های بين دوره، پاداش ها و…

صورتحساب وام، پس انداز و مرخصی

امكان تعريف انواع وام و تمامی بدهی های كاركنان با قابليت كســر اتوماتيك اقســاط در تاريخ های مشخص و كنترل مانده و صورتحساب آن ها

محاســبه حقوق برای همه و یا گروهی از پرسنل با در نظر گرفتن وام، پس انداز، حق سنوات، عیدی وتعدیل مالیات با تنظیمات کاربر

امکان قفل کردن اطلاعات دوره حقوقی

تسويه حساب با پرسنل در هر زمان و محاسبه اتوماتيك سنوات و عيدی آن ها

سهولت کاربری و کلیدهای میانبر

پوشش‌کامل قوانین‌بیمه‌ و‌مالیات
نظارت
مدیریت‌و کنترل‌کاربران

ثبت پرداخت بدهی هر دوره حقوق اعم از نقدی و غیر نقدی

تهيه فایل و ليست ماليات مطابق تعريف سازمان امور مالیاتی

تهيه فایل و ليست بيمه به صورت اتوماتيك، مطابق تعريف سازمان تامین اجتماعی

ثبت نرخ كسر و اضافه كار به صورت دلخواه (بدون نياز به فرمول)

قابليت كنترل مرخصي استفاده شده و مانده آن (به روز و یا تا پايان سال) به صورت خودكار

قابليت تعريف و كنترل صندوق پس انداز و وام كاركنان توسط برنامه

قابليت محاسبه میزان کارکرد كاركنان قراردادی، رسمی، روزمزد، مشاوره ای، ساعتي و…

امکان عودت مبلغ بیمه و مالیات

ثبت وام ها و اقساط از پيش پرداخت شده

امکان مشاهده افراد تغيير دهنده اسناد و زمان تغيير آن ها

امکان ایجاد محدودیت دسترسی تا پایین ترین سطح برای هر کاربر

تعيين تاریخ های مجاز جهت ثبت و تغيير به منظور جلوگیری از اشتباهات سهوی کاربران

 

جداول اطلاعاتی و فرم های چاپی پویا

امکان نمایش ستونهای دلخواه در فرم ها و ذخیره توسط کاربر

جابجا نمودن و تغيير فونت، رنگ، مکان و اندازه ستونها در حالت مشاهده و پرینت های چاپی

امکان ذخیره کردن فرم های چاپی طراحی شده برای استفاده در شعب یا پروژه های دیگر

قابليت طراحي فيش و ليست های حقوق به طور كامل در اختيار كاربر

امکان طراحی، ویرایش و چاپ گزارشات و تولید نمودارهای متنوع

امكان تعريف انواع بيمه تكميلي و عمر و كسر اتوماتيك مبالغ از كارمندان انتخاب لوگو و يا آرم سازمان و استفاده از آن در فيش ها و ليست ها

تعيين ستون های قابل مشاهده در گزارشات و چاپ آنها به همان صورت

حسابداری حقوق

گزارش صورت وضعيت پرداخت مساعده كاركنان

گزارش صورت وام هاي دريافتي و صندوق قرض الحسنه كاركنان

گزارش صورت بازخريد سنوات خدمت و مرخصی كاركنان

گزارش صورت وضعيت پس انداز كاركنان

گزارش صورت وضعيت مرخصی كاركنان بر اساس مانده مرخصی برای دوره های تایید شده و یا کلیه ماه ها

امکان تهیه لیست حقوق پرسنل در دوره مورد نظر

مشاهده لیست تمامی مشخصات فردی و شغلی پرسنل

تهیه و دریافت صورتحساب وام پرسنل به تفکیک وام های دارای مانده و یا تمامی آنها

امکان فیلترینگ و جستجو در تمام ستون های گزارشات

امکان ارسال مستقیم گزارشات توسط ایمیل، نمابر و …

 

ارتباط اتوماتیک با سایر نرم افزارها

اتصال به سایر سیستم های مکانیزه نظیر حسابداری

بروزرسانی برنامه ها به صورت کاملا حرفه ای با امنیت بالا در قسمت های مختلف برنامه به صورت مجزا اعم از فایل های اجرایی، فرم های چاپی، گزارشات و … بصورت رایگان

اجرای هر پنجره به دفعات و انجام عملیات مستقل بر روی هرکدام از آن ها

امکان ارتباط از راه دور از طریق اینترنت و اجرا روی سرورهای اختصاصی و ابری

امکان ارســال اطلاعات به نرم افزارهای رایج نظیر مایکروسافت اکسل و ده قالب اطلاعاتی استاندارد دیگر

امکان ایجاد پشتیبانی دستی و اتوماتیک از اطلاعات با قابلیت فشرده سازی بالا