مدیریت پروژه به روش اسکرام

مدیریت پروژه به روش اسکرام

مدیریت پروژه به روش اسکرام

اسکرام: چارچوبی است که در آن افراد می توانند درحالی که به شکلی پربار و خلاقانه محصولاتی با بالاترین ارزش ممکن ارائه میدهند، مشکلات پیچیدە ی سازگار پذیر را نیز حل کنند.

• سبک وزن است.
• فهم آن ساده است.
• تسلط بر آن دشوار است.

scrum

اسکرام یک چارچوب فرایندی است که از اوایل دهه 1990 برای مدیریتِ کار بر روی محصولات پیچیده مورد استفاده قرارگرفته است. اسکرام یک فرآیند، تکنیک و یا روشی معین شده نیست. بلکه چارچوبی است که در آن می توانید تکنیک ها و فرآیندهای گوناگونی را بکار ببندید. اسکرام درجه سودمندی مدیریت محصول و روش های کاری شما را نسبت به هم واضح تر می کند، بنابراین می توانید محصول، تیم و محیط کاری را به طور مستمر بهبود ببخشید.

اسکرام
  • چارچوب اسکرام از تیم های اسکرام به همراه نقش ها، رویدادها، مصنوعات و قوانین مرتبط با آن ها تشکیل شده است. هر یک از مؤلفه های درون این چارچوب، مقصودی خاص را دنبال می کند که برای موفقیت اسکرام و عملکرد صحیح آن ضروری هستند.

    قوانینِ اسکرام نقش ها، رویدادها و مصنوعات آن را به هم متصل کرده و روابط و تعاملات بین آنها را مدیریت می کند. در متن این راهنما به تشریح و توصیف همین قوانین پرداخته شده است.

    شیوه های خاصِ «استفاده» از چارچوب اسکرام متنوع اند و در جای دیگری توصیف شده اند.

اسکرام برای توسعه نرم افزار، سخت افزار، نرم افزارهای توکار، شبکه های تعاملی، خودروهای خودران، توسعه مدارس، دولت ها، بازاریابی، مدیریت عملکرد سازمان ها و تقریباً هر آنچه به صورت روزانه در زندگی شخصی و اجتماعی مان بکار می گیریم، مورداستفاده قرارگرفته است.

باوجود افزایش پرشتابِ پیچیدگی های محیطی، فنّاوری، بازار و فعل و انفعالات بین آن ها، هرروز فواید اسکرام در مواجهه با پیچیدگی به اثبات می رسد.

اسکرام به ویژه در انتقال دانش به صورت چرخشی و افزایشی، مؤثر شناخته شده است. در حال حاضر، اسکرام برای محصولات، خدمات و مدیریت سازمان های مادر به طور وسیعی مورداستفاده قرار می گیرد.

ماهیت و اساس اسکرام یک تیم کوچک از افراد است. این تیم به تنهایی تا حد زیادی منعطف و سازگاری پذیر است. این نقاط قوت در یک، چند یا شبکه ای از تیم ها که کار و محصولاتِ کاری هزاران نفر را توسعه، منتشر و نگهداری می کنند نیز همچنان پابرجا هستند. این افراد از طریق معماری های پیچیده ی توسعه و محیط های انتشارِ هدفمند، باهم تعامل و همکاری می کنند.

مدیریت پروژه

نظریه اسکرام

شالوده اسکرام بر پایه نظریه کنترل فرآیند تجربی یا «تجربه گرایی» بنانهاده شده است. نظریه تجربه گرایی تأکید می کند که دانش از تجربه حاصل می شود و تصمیم گیری بر اساس دانسته ها است. اسکرام برای بهینه سازی پیش بینی و کنترل مخاطرات از یک روش چرخشی، افزایشی استفاده می کند.

هر نوع اجرای مبتنی بر نظریه کنترل فرآیند تجربی را سه رکن اساسی تقویت می کند: شفافیت، بازرسی و سازگاری.

شفافیت

جنبه های مهم فرآیند باید برای کسانی که مسئول نتایج هستند قابل مشاهده و شفاف باشد. ایجاد شفافیت مستلزم تعریف آن جنبه ها توسط یک استاندارد مشترک است تا همگان درک مشترکی ازآنچه دیده می شود داشته باشند.

به عنوان مثال:

• یک زبان مشترک که به فرآیند اشاره می کند باید توسط تمام ذینفعان به اشتراک گذاشته شود؛ و،

• کسانی که کار را انجام می دهند و آن هایی که فرآورده حاصل شده را بازرسی می کنند باید تعریفی مشترک از «انجام شده» را میان خود به

اشتراک بگذارند.

بازرسی

کاربران اسکرام باید به طور مداوم مصنوعات اسکرام و پیشرفت کارها را در قیاس با یک هدف اسپرینت، برای شناسایی ناسازگاری های نامطلوب، موردبررسی قرار دهند. بازرسی های آن ها نباید آنقدر مکرر باشد که عملیات بازرسی خود تبدیل به مانعی در مسیر کار اصلی شود. بررسی ها زمانی مفیدتر خواهند بود که توسط بازرسان باتجربه و در بزنگاه کار انجام بپذیرند.

سازگاری

اگر بازرس تشخیص دهد که یک یا چند جنبه از فرآیند از حدود قابل قبول خارج شده و ادامه فرآیند به همین شکل باعث غیرقابل پذیرش شدن محصول تولیدی می شود، فرآیند یا آنچه فرآیند بر روی آن انجام می شود باید اصلاح شود. تصحیح باید در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد تا از انحرافات بیشتر جلوگیری شود.

اسکرام چهار رویداد رسمی را برای بازرسی و سازگاری، همان طور که در بخش «رویدادهای اسکرام» به آنها اشاره شده، تجویز کرده است.

• برنامه ریزی اسپرینت

• اسکرام روزانه

• بازبینی اسپرینت

• بازاندیشی اسپرینت

ارزش های اسکرام

وقتی ارزش هایی مانند تعهد، شجاعت، تمرکز، باز بودن و احترام، توسط تیم اسکرام مجسم و محقق شود، ارکان شفافیت، بازرسی و سازگاریِ اسکرام، پدیدار شده و موجب ایجاد اعتماد برای همه خواهد شد. اعضای تیم اسکرام وقتی با رویدادها، نقش ها و مصنوعات اسکرام کار می کنند، این ارزش ها را کشف کرده و یاد می گیرند.

استفاده ی موفق از اسکرام بستگی به افزایش سطح مهارتِ افراد در اُنس با این پنج ارزش و به کارگیری آن ها دارد. افراد به شخصه برای دستیابی به اهداف تیم اسکرام متعهد می شوند. اعضای تیم اسکرام شجاعت انجام کارِ درست و دست و پنجه نرم کردن با مسائل دشوار را دارند. همه بر روی کارِ اسپرینت و اهداف تیم اسکرام تمرکز دارند. تیم اسکرام و ذینفعانشان توافق دارند که نسبت به همه ی کارها و چالش های حین کار، باز عمل کنند. اعضای تیم اسکرام به یکدیگر احترام می گذارند تا بتوانند افراد مستقلی باشند.