مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

بعضی ها فکر می کنند تبلیغات یعنی تنها عکس، پوستر، بیلبورد، تیزر، چاپ، مجله، روزنامه، شعار، پیام، برند ، …

وقتی تبلیغات به این نقطه می رسد باید مرگ آن را اعلام کرد اگر بخواهیم واقعیت را بدانیم تبلیغات باید بتواند ارزش کیفی و کمی ایجاد کند.

ارزش های کمی و کیفی ایجاد شده در تبلیغات از جنبه های مختلف قابل بررسی است اما تبلیغات به زیاد تبلیغ کردن نیست به درست و خوب تبلیغ کردن است یا به عبارتی تبلیغات به تبلیغات نیست به تبلیغات بدون مرز است. 

 

ان ال پی بر پردازش ذهنی تمرکز دارد

پیام ها و رسانه هایی که توسط ان ال پی برای تبلیغات و ارتباطات تهیه و ارائه می شود بیشتر بر پردازش ذهنی مخاطبان تمرکز دارد .

ان ال پی طرح های زبانی خاص را به کار می برد

شرکت های بزرگ برای تهیه شعارهای ارتباطی و تبلیغاتی خود از کارکردهای زبان شناسی بهره می گیرند تا بتوانند کانال ارتباطی مناسبی با مخاطبان داشته باشند.

ان.ال.پی هم با ذهن هشیار و هم با ذهن ناهشیار کار می کند

در شیوه های تبلیغی و ارتباطی ان ال پی از سیستم های هوش اجتماعی٬ هوش عاطفی و هوش مصنوعی برای رسیدن به اهداف استفاده می کنند.

ان ال پی یک رویکرد کلی نگر است.

ان ال پی مانند یک نقشه از کل به جز عمل می کند.

ان ال پی با جزئیات سر و کار دارد

این علم به تمامی  جزئیات ارتباطات مانند لهجه٬ نحوه بیان ریتم آهنگ و … توجه کرده و برای آن ها برنامه ریزی می کند.

ان ال پی بر اساس توانایی و الگوسازی است

 

ان ال پی مانند علوم مهندسی برای هر ارتباط یک الگوریتم و الگو می سازد و بر طبق آن فرایند اطلاع و پیام رسانی را انجام می دهد.

ان ال پی در فرایندها و نتایج سرعت عمل دارد

علت آن تمرکز بر عناصر اصلی ارتباطات است.

nlp

ساختار مهندسی ذهن و ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات

در برنامه ارتباطات بازاریابی و در تکنیک های روابط عمومی٬تبلیغات و ارتباطات به شیوه بسیار پیچیده ای با یکدیگر در ارتباط هستند و از عناصر یکدیگر برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

ان ال پی در بازاریابی و تبلیغات و ارتباطات بر سه پایه اصلی استوار است .

✔️ اعصاب و شبکه های عصبی

✔️ زبان و زبان شناسی

✔️ برنامه ریزی

advertising

نقش اعصاب در تبلیغات

به گفته برخی کارشناسان ارتباطات٬مغز٬ اعصاب و روان٬ مخاطبان و افراد در تبلیغات و ارتباطات از دو سلسله اعصاب فرمان می گیرند: سلسله اعصاب ارادی یا ضمیر خودآگاه و سلسله اعصاب غیر ارادی یا ضمیر ناخودآگاه.

این دو نوع شبکه عصبی به طرز شگفت انگیزی با یکدیگر در ارتباط هستند. تجزیه و تحلیل این دو شبکه اعصاب در مخاطبان٬ پیام ها و رسانه ها می تواند راهکارهای اثربخشی برای بهبود تبلیغات ارائه دهد.

هرگاه پیام و شعاری به صورت عادت و تکرار درآید٬ کنترل عصبی آن از قسمت های بالایی مغز به پایین آن منتقل می شود و عمیق تر شده و اثرگذاری آن دوچندان می شود.

به عنوان مثال یک ماشین نویس در روزهای اول کار٬ برای تایپ صحیح نیاز به تمرکز کامل دارد ولی پس از تمرین فراوان این توانایی را پیدا می کند که در حال تایپ کردن به امور دیگر مانند حرف زدن نیز بپردازد. این موضوع در مورد رانندگی نیز صادق است از این روش در برنامه های تبلیغاتی به این صورت استفاده می شود که متخصصان سعی می کنند با تکرار زیاد یک نام٬ نشان٬ شعار و پیام٬ آن را برای مخاطبان غیرقابل فراموش کرده و نام و نشان خود را در مغز و اعصاب آن ها حک کنند تا در آینده فقط با اشاره ای کوچک نام و نشان و محصول آن ها٬ به یاد مخاطبان آید.

در شرکت هیلتون و دیسنی لند تمامی کارکنان با مشتریان خود٬ رفتارهای استانداردی دارند در واقع اعصاب و زبان آن ها طوری برنامه ریزی شده است که بتوانند برخوردها و رفتارهای مناسب و استاندارد با مشتریان داشته باشند.

نرم افزار خرید و فروش بکر