مجموعه مقالات طرح کسب و کار

راهنمای تهیه طرح کسب و کار

کدینگ حسابداری

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

امروز شما دقیقاً همان مقداري که تصمیم گرفته ایـد داشـته باشـید را دارید، نه بیشتر و نه کمتر. شما از نظر مالی در این نقطه قـرار داریـد چراکه شما تصمیم گرفته‌اید در اینجا باشید. فقط شما. نـه هـیچ کـس دیگر. در موضوع درآمد، این حـرف بـه آن معناسـت کـه هـر درآمـدي کـه امروز دارید همان مقداري است که تصمیم گرفته‌اید داشته باشید. نـه یک ریال بیشتر و نه یک ریال کمتر.

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

تا به حال شده است از کسی بشنوید که بگوید:« اوضاع زندگی ام خیلی خوب است، ولی ایکاش پول کمتری داشتم!» خیلی بعید است با چنین کسی رو به رو شده باشید. اگر همه ما آدم ها یک ویژگی مشترک داشته باشیم، آن این است که می خواهیم با کمترین زحمت، بیشترین مقدار پول و ثروت ممکن را به دست بیاوریم! 

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت
کارآفرین

کارآفرینی

کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آن ها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آن ها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید.

طرح کسب و کار

یک طرح کسب و کار نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت٬ روش های تولید٬ بازار و مشتریان٬ استراتژی بازاریابی٬منابع انسانی٬ تشکیلات٬ نیاز به زیرساخت ها و تامین نیازهای مالی٬ منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن ها می باشد.

bussiness

مراحل تهیه طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیزی نیست که یک بار آن را تهیه کرده و آن را در قفسه گذارده و فراموش کنید برنامه ریزی پویا بایستی جزء اصلی مدیریت کسب و کار شما باشد. موفق ترین شرکت ها هر ساله طرح کسب و کاری با افق سه تا ۵ سال تهیه می کنند . این امر با به روز کردن طرح کسب و کار تهیه شده سال قبل از طریق مقایسه ارقام و اهداف برنامه ریزی شده با نتایج حاصل از اجرا و در نظر گرفتن تغییرات٬اطلاعات٬تجارب و ایده های جدید صورت می گیرد.

نرم افزار حسابداری بکر

مقاله های دیگر