٢١ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

٢١ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

٢١ روش عالي غلبه بر تنبلي و انجام بيشترين کار در کمترين زمان

شما فقط به يك طريق مي‌توانيد وقت و زندگي خود را تحت کنترل درآوريد و آن هم تغيير دادن روش فكر کردن، کار کردن و نحوه روبرو شدن با سيل بي‌پايان کارهايي است که هر روز بر سرتان مي‌ريزد. ميزان تحت کنترل درآوردن کارها و فعاليت‌هايتان بستگي دارد به اينكه تا چه حد بتوانيد انجام بعضي از کارها را متوقف کنيد و به جاي آن وقت بيشتري را صرف فعاليت‌هاي کمتري کنيد که واقعًا مي‌توانند در زندگي شما تحول ايجاد کنند.

مطالبي که در اين جا مطرح مي‌شود بسته به ميزان دانش و تجربه شما برايتان آشنا به نظر خواهد رسيد. با ياد گرفتن اين روشها و تكنيكها و به کارگيري مداوم آنها تا جايي که تبديل به عادت شوند ميتوانيد جريان زندگي خود را به نحوي بسيار مثبت تغيير دهيد.

۲۱ راه برای غلبه بر تنبلی

در بالا بردن کارايي فردي مهم‌ترين اصل روشن بودن هدف است. اولين دليل اينكه چرا بعضي از مردم مي‌توانند کارها را سريع‌تر انجام دهند

اين است که هدف‌ها و برنامه‌هاي کاملا روشني دارند و از آن‌ها فاصله نمي‌گيرند.

روشن نبودن هدف، سر درگمي و پريشان فكري در مورد اينكه چه کاري را بايد انجام بدهيد و به چه دليل و به چه صورتي بايد آن را انجام بدهيد يكي از دلايل اصلي تنبلي و نداشتن انگيزه است. براي نجات پيدا کردن از اين شرايط معمول بايد تمام نيروهاي خود را به کار بگيريد و براي هر کاري که انجام مي‌دهيد هدف روشن و مشخصي را تعيين کنيد.

افكارتان را روي کاغذ بياوريد

فقط سه در صد از مردم هدف هاي مشخصي دارند و آن‌ها را روي کاغذ مي‌آورند. اين افراد در مقايسه با افرادي که از نظر ميزان تحصيلات و توانايي برابر و يا بهتر از آن‌ها هستند اما به هر دليلي هرگز وقت خود را صرف روي کاغذ آوردن هدف‌هاي خود نكرده اند پنج تا ده برابر بيشتر کارايي دارند. شما مي‌توانيد تا آخر عمر از يك روش مؤثر براي مشخص کردن و رسيدن به هدف‌هايتان استفاده کنيد. اين روش هفت مرحله ساده دارد. با رسيدن به هرکدام از اين هفت مرحله مي‌توانيد کارايي خود را دو تا سه برابر کنيد.

مرحله شماره ١: مشخص کنيد که دقيقاً چه مي‌خواهيد. به تنهايي يا با رئيستان بنشينيد و آن‌قدر در مورد هدف‌ها و برنامه‌هايتان بحث کنيد تا کاملاً برايتان روشن شود که رئيستان از شما انتظار دارد چه کارهايي را انجام دهيد و ترتيب انجام آن‌ها به چه صورتي باشد. تعجب‌آور است که افراد زيادي مدت‌ها مشغول انجام وظايف و کارهاي بيهوده هستند چون هرگز تصميم نگرفته اند که با رئيس خود در مورد چنين موضوع مهمي به بحث بنشينند.

قانون: يكي از بدترين راه‌هاي استفاده از وقت آن است که کاري را که به هيچ وجه لازم نيست به بهترين وجه انجام دهيم.

مرحله شماره ٢: هدف خود را روي کاغذ بياوريد. وقتي هدفتان را مي‌نويسيد، آن را شفاف و قابل لمس مي‌کنيد. با اين کار چيزي خلق ميکنيد که قابل لمس و ديدن است. به بيان ديگر هدفي که روي کاغذ نيامده است فقط يك آرزو يا رؤياست و هيچ انرژي در پشت آن نيست. هدف‌هاي نوشته نشده منجر به سردرگمي، ابهام، گمراهي و اشتباهات بسيار مي‌شوند.

مرحله شماره ٣: براي هدف خود مهلت تعيين کنيد. براي يك هدف يا تصميم بدون مهلت مشخص هيچ فوريتي وجودندارد. چنين هدفي فاقد يك آغاز يا پايان واقعي است. اين که محول کردن يا پذيرش کارها و مسئوليت‌ها فاقد مهلتي معين براي انجام باشد طبيعتاً باعث مي‌شود که کارها را به تعويق بيندازد و بخش ناچيزي از آنها را انجام دهيد.

مرحله شماره ٤: از تمام کارهايي که فكر مي‌کنيد بايد براي رسيدن به هدفتان انجام بدهيد فهرستي تهيه کنيد. هر بار چيز جديدي به ذهنتان رسيد آن را به ليست فعاليت‌ها اضافه کنيد. اين کار را تا کامل کردن ليست ادامه دهيد. اين فهرست به شما تصوير قابل مشاهده اي از وظيفه يا هدف اصلي و‌ نيز راهي که بتوان

در آن بي‌وقفه به کار ادامه داد ارائه و احتمال رسيدن به هدف را به طور چشمگيري افزايش مي‌دهد.

مرحله شماره ٥: فهرست را به يك برنامه تبديل کنيد. کارهايي را که به صورت ليست در آورده ايد اولويت بندي کنيد. مشخص کنيد که چه کاري بايد قبل از همه و چه کاري بعد انجام شود. حتي اگر مي‌خواهيد برنامه خود را قابل مشاهده‌تر کنيد کارها را به ترتيب اولويت در داخل مستطيل‌ها يا دايره‌ها بنويسيد. خواهيد ديد وقتي با اين کار هدف خود را به وظايف يا کارهاي کوچكتر تقسيم مي‌کنيد تا چه اندازه رسيدن به هدف برايتان آسان‌تر مي‌شود. با داشتن يك هدف مكتوب و يك برنامه منظم و سازمان يافته کارايي و توانايي شما بسيار بيشتر از فردي خواهد بود که هدف‌هايش را در ذهنش نگه مي‌دارد و با خودش حمل مي‌کند.

مرحله شماره ٦: فوراً کار را بر اساس برنامه شروع کنيد. هر کاري که مي‌خواهد باشد. برنامه متوسطي که بسيار خوب اجرا شود بهتر از يك برنامه عالي است که هيچ اقدامي در جهت اجراي آن انجام نشود. در راه رسيدن به هر موفقيتي اجراي برنامه از همه چيز مهم‌تر است.

مرحله شماره ٧: تصميم بگيريد که هر روز براي آنكه قدمي به سوي هدف اصلي برداريد کاري انجام دهيد. اين کار يا فعاليت را در برنامه روزانه خود بگنجانيد. هر روز تعداد صفحات معيني در مورد موضوع مورد نظر خود مطاله کنيد، به سراغ تعداد مشخصي از مشتري برويد، مدت زمان معيني ورزش کنيد، از يك زبان خارجي تعداد مشخصي واژه هاي جديد ياد بگيريد. هرگز يك روز خود را بيهوده تلف نكنيد. حرکت به جلو را ادامه دهيد. وقتي حرکت را شروع کرديد به پيشروي ادامه دهيد. متوقف نشويد. همين استواري و ثبات قدم به تنهايي مي‌تواند شما را تبديل به يكي از فعال‌ترين و موفق‌ترين افراد نسل خود کند.

براي هر روز از قبل برنامه‌ريزي کنيد

برنامه‌ريزي، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين الآن کاري براي آن انجام دهيد.

ذهن شما، يعني توانايي شما براي تفكر، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، قدرتمندترين وسيله اي است که براي غلبه بر تنبلي و افزايش بهره‌وري خود در اختيار داريد. توانايي شما در تعيين هدف، برنامه‌ريزي و انجام کار روند زندگي شما را مشخص مي‌کند. فكرکردن و برنامه‌ريزي کردن به خودي خود توانايي‌هاي ذهني شما را شكوفا مي‌کند و انرژي‌هاي ذهني و جسمي شما را افزايش مي‌دهد.

بر عكس همانطور که آِلكس َمك ِآنزي مي‌گويد: ” وارد عمل شدن بدون برنامه‌ريزي علت همه شكست‌هاست. “

قابليت شما در برنامه‌ريزي درست، قبل از شروع کار، معيار توانايي شماست. هر چقدر برنامه شما بهتر باشد، آسانتر مي‌توانيد بر تنبلي غلبه کنيد، کار را شروع کنيد و به پيشرفت خود ادامه دهيد.

نسخه ۱۴۰۰

عرضه پلت فرم های جدید

مجموعه نرم افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون بکر بر روی پلت فرم ویندوز ۱۰ برای ایستگاه های کاری (client) و سرورهای ۲۰۱۶ به بالا و اس کیوال سرور ها ی۲۰۱۷ به بالا آماده شد و در دو خانواده ی تحت ویندوز و تحت وب ( آماده برای سال ۱۴۰۰) عرضه می شود.