کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرین بودن

کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آن ها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آن ها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید.

کارآفرین شخصی است اهل عمل و با انگیزه ی قوی که برای دست یافتن به هدف ریسک می کند. فهرست خصوصیات و ویژگی های زیر الگوی مفیدی از افراد کارآفرین را بدست می دهد.

ویژگی های کارآفرین
هدف یک طرح کسب و کار

انرژی

سخت کوشی به شیوه هوشمندانه کلید جسارت است.

به منظور ارائه راه حل برای موضوعات مختلف و تکمیل پروژه به مقدار زیادی انرژی فکری و جسمی نیاز است. برای اینکه این انرژی به صورت پایدار و همیشگی وجود داشته باشد باید ذهن، فکر و همه حس های دیداری، شنیداری، لامسه، بویایی، چشایی و حتی حس ششم خود را تحریک کرده به گونه ای که همه ی آن ها را جهت شناسایی نیازها در همه ی موقعیت ها و شرایط زندگی همیشه آماده و گوش به زنگ نگه داریم. بعلاوه بایستی از نظر جسمانی سالم و مناسب باشیم که این از طریق حفظ رژیم غذایی مناسب و ورزش حاصل می شود.

نیازمند موفقیت

برای رسیدن به موفقیت و به سرانجام رساندن تمامی فعالیت های مورد تعهد خود بایستی انگیزه داشته باشید . هنگام انجام هر کاری داشتن نگرش و درک مثبت به شما امکان می دهد به نتایج قابل قبولی دست یابید. با این رویکرد قادر خواهید بود سخت کوشانه تر از دیگر افراد عادی کار کنید.

کاردان و با تدبیر

با این ویژگی می توانیم یک بنگاه تجاری را رهبری، راهنمایی و مدیریت کنیم به این علت که کاردانی شما نتیجه فراگیری اطلاعات مربوط به آن کاری است که انجام می دهید و تدبیر شما سیاستی است عالمانه جهت اداره بنگاه کاریتان

کارآفرین

ریسک پذیری

ریسک پذیری تصمیمی است که باید درباره آغاز راه اندازی و ادامه کار بنگاه یا اقدام به فعالیت آن گرفته شود.

همه ی افراد جسور تنها پس از انجام تحقیق و بررسی دست به ریسک می زنند بنابراین به نتایج دلخواه دست می یابند و پاداش خود را نتیجه کار می بینند شما نیز باید همیشه در اولین گام دست به تحقیق و بررسی بزنید زیرا این کار تفاوت بین افراد جسور و غیر جسور را به خوبی نشان می دهد.

افراد جسور از راهنمایی ها و مشاوره دیگران سود می جویند و با تبادل ایده ها ، اطلاعات و اعتقادات خود را شکل می دهند.

هدف گرا

افراد جسور کارشناسانی نتیجه گرا در تنظیم اهداف خود هستند و بر فعالیت های خود کنترل دارند. اهدافشان معمولا چالش انگیز اما دست یافتنی است.

این اهداف ترکیبی از اهداف بلندمدت،‌کوتاه مدت و از نظر قابلیت و اندازه گیری خاص و ویژه اند.