طراحی کدینگ حسابداری

طراحی کدینگ حسابداری

طراحی کدینگ حسابداری

تاریخ ایجاد مقاله: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

 

کدینگ حسابداری چیست؟

منظور از کدینگ حسابداری، همان سرفصل های حسابداری میباشد که در جامعه حسابداران،بیشتر به کدینگ معروف است.کدینگ حسابداری در واقع بیان کننده کلی وضعیت مالی یک شرکت و نمایانگر نحوه پیاده سازی سیاست های مالی آن می باشد که معمولاً در سه سطح کل ، معین و تفصیلی طراحی میشود.هر یک از این سطوح و در نتیجه مجموعه سرفصل های حسابداری میبایست جامع و مانع باشد به طوری که هر واقعه مالی،حتماً در سرفصلی متناظر ثبت شود و هیچ ابهامی در برقراری این تناظر وجود نداشته باشد.

کدینگ حسابداری

۲-گزارشگری مالی:

هدف اصلی در گزارشگری مالی،این است که با اتکا بر اطلاعات ثبت شده در سیستم حسابداری بتوان گزارشات مورد نیاز حوزه های مالی،فنی و مدیریتی سازمان را تهیه نمود.تأمین این هدف نیازمند داشتن کدینگ مناسب در سطوح مختلف(کل،معین،تفصیلی) و همچنین نرم افزاری است که توانایی در اختیار قرار دادن سطوح(غیر مالی)بیشتر را داشته باشد.

بنابراین لازم است در زمان طراحی کدینگ،گزارشاتی را که در آینده مورد نیاز میباشد،مد نظر قرار داد.

کدینگ حسابداری چیست

مقالات بیشتر در راه است

برای تبیین هرچه بیشتر مطالب فوق، به مرور ارجاع به مقالاتی به انتهای این مطلب اضافه میگردد که در قالب مثال و یا پاسخ به سؤالات رایج در زمینه طراحی کدینگ، جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برگشتِ فروش یا برگشت از فروش؟

طراحی کدینگ حسابداری

اهداف طراحی کدینگ حسابداری

طراحی کدینگ با دو هدف اصلی زیر صورت میپذیرد.

۱-نگهداری حساب ها

۲- گزارشگری مالی

در تعریف سر فصل های حسابداری باید به گونه ای عمل کرد که اولاً هر دو هدف مذکور به طورکامل پوشش داده شده و ثانیاً استانداردهای حسابداری نیز رعایت گردند.به عنوان مثال سرفصل های کل نباید طولانی باشند تا بتوانند در یک نگاه وضعیت مالی شرکت را نمایش دهند.در عین حال نباید با ادغام سرفصل های کل،استانداردهای حسابداری را که در ترازنامه بیان شده اند نادیده گرفت.در زیر به توضیح مختصری از هر یک از اهداف میپردازیم.

۱-نگهداری حساب ها:

هدف از نگه داری حساب ها،ثبت کلیه معاملات و تمامی رویدادهای مالی است؛که بر این اساس بخش مهمی از وظایف امور مالی که نگهداری طلب و بدهی طرف های حساب،و دارایی ها و موجودی های نقدی و غیر نقدی میباشد،انجام میشود.

توسعه و اصلاح کدینگ

تعریف سرفصل های حسابداری و طراحی کدینگ برای یک سازمان، نیاز به دقت و مطالعه کافی دارد.ولی به هر حال بدیهی است که پس از مدتی،اشکالات و کمبودهایی در کدینگ طراحی شده نمایان میشود و یا در اثر تغییر فعالیت های سازمان،نیازهای جدیدی برای گزارشگیری بروز میکنند که میبایست در زمان طراحی کدینگ،امکان توسعه را فراهم نماییم و از نرم افزارهایی استفاده کنیم که امکان انجام اصلاحات در کدینگ را حتی پس از ثبت اطلاعات در سنوات مالی گذشته فراهم نمایند؛بدون اینکه ترازها و گزارشات قانونی ارائه شده مخدوش گردد.

گزارشگیری حسابداری