طرح کسب و کار – بخش سوم

طرح کسب و کار – بخش سوم

طرح کسب و کار – بخش سوم

آن چه از سرمایه گذار(وام دهنده) انتظار می رود

استفاده صحیح از منابع محدود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران و تامین کنندگان منایع مالی(از قبیل بانک ها، موسسات تأمین منابع مالی، صندوق های توسعه ای و غیره ) قرار داشته است. این امر به طور معمول از طریق انجام بررسی ها، برآوردهای جامع تدوین چشم انداز پروژه ها قبل از اجرا و نهایتا انجام ارزیابی های لازم و اراپه نتایج آن در قالب یک گزارش مکتوب یعنی همان طرح کسب و کار صورت می گیرد.

علاوه بر مشارکت در تامین مالی مورد نیاز برای اجرا و توسعه بیشتر کسب و کار، سرمایه گذاران و بانک ها می توانند اقدامات حمایتی زیر را نیز انجام دهند.

🔵 فرد مجربی از سازمان سرمایه گذار را به امر نظارت سازمان شما اختصاص دهند.

🔵 اگر سرمایه گذار شرکتی است که در زمینه مشابه فعالیت می نماید٬ می تواند امکان باالقوه خوبی برای همکاری و ایجاد هم افزایی در یک یا چند زمینه از زمینه های زیر را برای شما بوجود آورد:

ورود به بازارهای جدید از طریق ایجاد شبکه ای از شرکا

اضافه کردن محصولات شریک به لیست محصولاتتان به منظور متنوع کردن مجموعه محصولات تولیدی شما

انجام تلاش های مشترک در زمینه تحقیق و توسعه محصول به منظور بهره گیری از اثرات ناشی از اقتصاد مقیاس

انتقال دانش مدیریتی٬ فنی و غیره

🔵 اگر سرمایه گذار یک صندوق دولتی با اهداف توسعه ای باشد شرکت شما استفاده از حمایت های سیاسی در جهت کسب پشتیبانی از طرح را نیز دارد.

انواع طرح های کسب و کار

ساختار طرح کسب و کار به عوامل زیر بستگی دارد:

✔️ اهداف اصلی طرح کسب و کار

✔️ مراحل کسب و کار

✔️ نوع کسب و کار یا صنعت

✔️ وضعیت مالی 

طرح کسب و کار
سرمایه گذاری

نوع کسب وکار

اگر در تجارت هستید طرح کسب و کار شما به موضوعاتی مانند فرآیند تولید و سرمایه گذاری در ماشین آلات نمی پردازد. شما بایستی تاکید بیشتری بر روی بدست آوردن منابع مالی به منظور تدارکات٬ شبکه فروش و تامین مالی کالاهائی که قصد تجارت آن ها را دارید بکنید . ترکیب محصولات و خدمات نیز می تواند بر روی طرح کسب و کار اثر بگذارد.

موضوعاتی مربوط به موجودی و انبارداری هنگامی که ترکیب خدمات و محصولات به سمت یک خدمت محض حرکت می کند کم اهمیت تر می شوند. در هر صورت طرح کسب و کار شما موضوعات استانداردی مانند توسعه منابع انسانی و بازار را بایستی پوشش دهد.

مالکیت انفرادی

اگر مالک انحصاری یک کسب و کار کوچک هستید٬ احتمالا خودتان باید به طور کامل طرح کسب و کارتان را آماده سازید . برای یک کسب و کار کوچک٬ اندازه٬پیچیدگی و تلاشی که صرف طرح کسب و کار می شود بایستی در قالب محدودیت ها حفظ شود درچنین حالتی طرح کسب و کار بایستی اتکای زیادی بر روی شخص خودتان داشته باشد. ممکن است اطلاعات مالی مشخصی به منظور آن که حمایت مالی شما را در تخصیص بخش مشخصی از منابع مالیتان در کسب و کار موردنظرتان نشان دهد٬ نیاز باشد. شما همچنین بایستی اطلاعات مشخصی در ارتباط با هر یک از دارایی های غیرمادی شخصی خود که برای استفاده از آن ها در کسب و کارتان برنامه ریزی کرده اید٬ فراهم سازید.

 

مالکیت