گزارش ليست حقوق سالانه

گزارش ليست حقوق سالانه

گزارش ليست حقوق سالانه

اگر از برنامه حقوق و دستمزد بكر استفاده مي نماييد هم اكنون ميتوانيد از اين گزارش كه به صورت دمو طراحي شده است نمايشي از ليست حقوق سالانه پرسنل بر اساس محل هاي كار و به تفكيك ماه هاي سال مشاهده نماييد. براي دريافت و مشاهده نسخه دمو با انجام عمليات بروز رساني طبق دستورالعمل اين گزارش را دريافت نماييد. همچنين براي خريد گزارش ميتوانيد با همكاران ما در واحد پشتيباني شركت بكرپردازان دنياي مجازي تماس حاصل فرماييد. براي استفاده از اين گزارش بر روي سال مالي 1395 قرار گرفته و از منوي گزارشات پويا، گزارش “ليست حقوق سالانه_دمو” را انتخاب و از كليد محاسبه(كليد F5) براي نمايش گزارش استفاده نماييد.  

نرم افزار حقوق و دستمزد بکر