گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

گواهی ارزش افزوده یکی از مهم ترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد  و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد .
توجه داشته باشید که در برخی از موارد فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بدون داشتن آگاهی کافی از قوانین رایج بر مالیات بر ارزش افزوده اقدام به احتساب این مالیات و دریافت آن از مشتریان می نمایند این در حالی است که اخذ مجوز های لازم  و انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی نزد سازمان مربوطه ضروری می باشد. و در غیر این صورت دریافت این مالیات غیر قانونی است و می بایست از صوورتحساب فروشندگان کسر گردد . بنابراین دریافت این مبلغ به عنوان مالیات تنها با مجوز سازمان مالیات بر ارزش افزوده و با نام (گواهینامه ثبت نام ) قابل انجام می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده

 مراحل ثبت ارزش افزوده

– ارائه یک نسخه ثبت نام اولیه همراه با مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده
– دریافت رمز عبور
– ارائه تمامی مدارکی که در سطر بعدی به آن اشاره می نماییم به اداره دارایی :
1-اظهار نامه برای 3 ماهه ‎ها‎ی سال های قبل از تاسیس تا سالی که قرار است ارزش افزوده ثبت نام و گواهی صادر شود
2-برگ اولیه، مرحله دوم ثبت نام، شناسه کاربری و رمز عبور
3-کپی کلیه قرار دادها
 مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه ارزش افزوده
–کد اقتصادی
–کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی (براساس آخرین تغییرات)
–آگهی تاسیس شرکت –آخرین تغییرات شرکت
–وکالتنامه
–آدرس کامل سکونت پیمانکار
–تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل
–کد پستی پیمانکار
–گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی
– کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل
مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده 
1-نام بانک شرکت
2-نام شعبه
3- شماره حساب
4- تلفن ریئس هیات مدیره
5- کد اقتصادی
6-کد پستی و ادرس رئیس هیات مدیره
7- اخرین تغییرات
8- مدارک اخرین اعضا