آیا فاکتور رسمی که با نرم افزار اکسل تهیه و توسط پرینتر معمولی چاپ شده باشد مورد تایید دارایی هست؟

ابهامات رایج درباره فاکتور رسمی

ابهامات رایج درباره فاکتور رسمی

در این مطلب قصد داریم به سوالات شما درباره فاکتوررسمی پاسخ دهیم چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم ؟ ما در حسابداری یک اصل داریم با نام “اصل تحقق درآمد”.طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی (و یا به عبارتی ثبت) کنیم. در…