استرس

چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟

چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟

در این نوشتار به طور خلاصه به شرح روش بنیادین هنر بهره وری بدون استرس می پردازیم. این مطلب از کتاب Getting Things Done از دیوید آلن برگرفته شده است و بسیار موثر در زمینه مدیریت فردی است٬ چرا که بهره وری و قابلیت هر شخص به طور مستقیم با توانایی وی در حفظ آرامش…