ایلان ماسک

داستان ایلان ماسک و تسلا

داستان ایلان ماسک و تسلا

ایلان ماسک 🖍 اگر زندگی افراد موفق را مرور کنیم متوجه خواهیم شد که آن ها می دانند می خواهند به کجا برسند و همیشه روی آن تمرکز می کنند. 🖍 آن ها اهل تنبلی و امروز و فردا کردن نیستند ، وقت تلف نمی کنند و هرگز همزمان چند…