بازاریابی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی پاسخی علمی به نیاز کسب و کارهای کوچک برای بقا در بازارهای رقابتی سنگین است. این روزها که خصوصا اجناس چینی در حال تبر زدن به ریشه تولیدات داخلی ایرانی است، حضور رقابت‌آمیز کسب و کارها و تولیدی های کوچک ایرانی در بازار رقابت بیش از پیش نیازمند…

مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

بعضی ها فکر می کنند تبلیغات یعنی تنها عکس، پوستر، بیلبورد، تیزر، چاپ، مجله، روزنامه، شعار، پیام، برند ، … وقتی تبلیغات به این نقطه می رسد باید مرگ آن را اعلام کرد اگر بخواهیم واقعیت را بدانیم تبلیغات باید بتواند ارزش کیفی و کمی ایجاد کند. ارزش های کمی…