برنامه ریزی

“مراحل راه اندازي يك كسب و كار جديد براي جوانان”

“مراحل راه اندازي يك كسب و كار جديد براي جوانان”

برای شروع از هفت مرحله‌ی زیر برای راه اندازی یک کسب و کار جدید استفاده نمایيد. اینها مراحلی است که دوستان شما در اروپا و آمریکا به آن عمل میکنند و هر کدام برای خود کار پردرآمد و مستقلی دارند. ●روز اول: برنامه‌ریزی یک دفترچه‌ی برنامه‌ریزی کسب و کار تهيه…