به تعویق انداختن کارها

چگونه به خواسته هاي واقعي خود برسيم

چگونه به خواسته هاي واقعي خود برسيم

براي اينكه به خواسته هاي خود برسيد ، بايد ابتدا ببينيد چه عواملي شما را از تلاش و كوشش در جهت رسيدن به هدف، باز مي دارند. كارهايي هست كه تا آخرين لحظه از انجام آنها خودداري مي كنيم. (مثلاٌ پرداخت ماليات). علتش آن است كه پرداخت ماليات، ممكن است…