حسابداران

گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

گواهی مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

گواهی ارزش افزوده یکی از مهم ترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد  و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد .توجه داشته باشید که در برخی از موارد فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بدون داشتن آگاهی کافی از قوانین رایج بر مالیات بر ارزش…