خواندن زبان بدن

زبان بدن – بخش سوم

زبان بدن – بخش سوم

در بخش اول این نوشتار به مطالبی از قبیل چگونه افکار مردم را شناسایی کنیم؟ مغز راستگوی ما،ارتباطات غیر کلامی و مغز حاشیه ای پرداختیم. در بخش دوم این نوشتار ، در مورد اعضای راستگوی بدن چیزهایی یاد گرفتیم. اما حالا می خواهیم بدانیم نشانه های عدم صداقت چیست؟  …

زبان بدن – بخش دوم

زبان بدن – بخش دوم

در بخش اول این نوشتار به مطالبی از قبیل چگونه افکار مردم را شناسایی کنیم؟ مغز راستگوی ما،ارتباطات غیر کلامی و مغز حاشیه ای پرداختیم. با ادامه این مطلب با ما همراه باشید. پاهای ما راستگوترین عضو بدن مان هستند احتمالا والدین شما، وقتی کودک بودید و غذایی که در…