زبان بدن

زبان بدن – بخش دوم

زبان بدن – بخش دوم

در بخش اول این نوشتار به مطالبی از قبیل چگونه افکار مردم را شناسایی کنیم؟ مغز راستگوی ما،ارتباطات غیر کلامی و مغز حاشیه ای پرداختیم. با ادامه این مطلب با ما همراه باشید. پاهای ما راستگوترین عضو بدن مان هستند احتمالا والدین شما، وقتی کودک بودید و غذایی که در…

زبان بدن

زبان بدن

چگونه افکار و احساسات مردم را رمزگشایی کنید! تا به حال از خودتان پرسیده اید که چگونه می توان فهمید کسی حقیقت را می گوید یا حرف هایش دروغی بیش نیست؟ چطور به ناراحتی کسی پی ببریم؟ چطور حرکت های بعدی دیگران را می توانیم پیش بینی کنیم؟ اگر تا…