سامانه صیاد

جمع بندی درباره نکات قانون جدید صدور چک

جمع بندی درباره نکات قانون جدید صدور چک

آگاهی در مورد این قانون و اصلاحاتش برای کسانیکه دریافت کننده چک یا صادرکننده چک هستند و کارمندان بانک از ملزومات است. از جمله نکات خیلی مهم این قانون این است که برای هر فردی یک سقف اعتباری مجازی تعیین شده که طی یک دوره نمی تواند از آن حد…

ورود چک های جدید از ۲۰ دی به بازار

ورود چک های جدید از ۲۰ دی به بازار

داوود محمدبیگی در خصوص اجرای روند اجرای برخی مفاد قانون چک، گفت: در خصوص اجرای تمام مفاد قانون چک زیرساخت‌های لازم از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی آماده شده است. اما در جهت کاهش میزان مراجعات مردم به شعب بانک‌ها، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر که بانک‌ها و…