سامانه یکپارچه تامین اجتماعی

سامانه یکپارچه تامین اجتماعی از مرداد ماه غیر فعال می شود

سامانه یکپارچه تامین اجتماعی از مرداد ماه غیر فعال می شود

کارفرمایان برای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی استفاده نمایند. روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی طی اطلاعیه ای از غیر‌‌ فعال شدن سامانه samt.tamin.ir از مرداد ماه امسال خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی،با…