صاحب حساب بانکی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

تاریخ ایجاد مقاله 1400/04/22 تاریخ به روزرسانی مقاله ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تشکیل پرونده مالیاتی همه‌‌‌‌‌ي حساب‌های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه‌ی وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. هر چند تلقی این امر در سنوات…