#طبقه بندی حساب ها

طراحی کدینگ حسابداری

طراحی کدینگ حسابداری

تاریخ ایجاد مقاله: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   کدینگ حسابداری چیست؟ منظور از کدینگ حسابداری، همان سرفصل های حسابداری میباشد که در جامعه حسابداران،بیشتر به کدینگ معروف است.کدینگ حسابداری در واقع بیان کننده کلی وضعیت مالی یک شرکت و نمایانگر نحوه پیاده سازی سیاست های مالی آن می باشد که معمولاً در سه…