طرح کسب و کار

طرح کسب و کار – بخش سوم

طرح کسب و کار – بخش سوم

آن چه از سرمایه گذار(وام دهنده) انتظار می رود استفاده صحیح از منابع محدود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران و تامین کنندگان منایع مالی(از قبیل بانک ها، موسسات تأمین منابع مالی، صندوق های توسعه ای و غیره ) قرار داشته…

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

هدف این مقاله آموزش مدیران میانی و ارشد در طرح ریزی کسب و کار و راهنما برای موسسات به منظور تهیه طرح کسب و کار توسط آن ها برای ارائه به سرمایه گذاران، بانک ها و صندوق های تامین سرمایه می باشد. علاوه بر آن ابزاری برای مدیریت بهتر کسب…