عادت های کوچک

به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ ایجاد کنید (قسمت ۲)

به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ ایجاد کنید (قسمت ۲)

عادت چیست؟ در بخش قبل گفتیم که برای ایجاد تغییرات بزرگ ، نیازی نیست کارهای بزرگ و عجیب و غریب انجام دهیم. کافی است عادات مثبت سازنده ای داشته باشیم تا به مقصودمان برسیم. در این بخش درباره عادت و نحوه شکل گیری و عملکرد آن صحبت می کنیم. هنگامی…