فروش

« برگشتِ فروش » یا « برگشت از فروش » ؟

« برگشتِ فروش » یا « برگشت از فروش » ؟

تاریخ ایجاد مقاله:۱۴۰۰/۰۲/۲۸ از آنجا که کدینگ حسابداری از مهم ترین عناصر سیستم حسابداری میباشد و تأثیر چشمگیری در نتایج حاصل از سیستم حسابداری دارد،باید کدینگ حسابداری را به نحو صحیح و مطلوبی تعریف کنیم تا بتوانیم اطلاعات مفیدی را از آن استخراج کنیم.لازم به ذکر است اگر در سال…

مرور اسناد

مرور اسناد

همواره یکی از رایج ترین و پرکاربردترین ابزارها در نرم افزارهای مالی و اداری مشاهده و اصلاح اسنادی می باشد که در گزارشات با آنها برخورد می کنیم. به طور مثال زمانی که در برنامه حسابداری در گزارش گردش هستیم و میخواهیم سند حسابداری ردیفی که بر روی آن هستیم را مشاهده و اصلاح…