قدرت عادت

قدرت عادت بخش دوم

قدرت عادت بخش دوم

در قسمت قبلی این نوشتار با قدرت عادت آشنا شدیم اکنون به ادامه این مطلب جذاب می پردازیم عادت ها سرنوشت ما نیستند.  ، عادت‌ها می توانند نادیده گرفته شده، تغییر داده شده یا جایگزین شوند. ولی دلیل اینکه کشف چرخه عادت اینقدر مهم است، این است که این چرخه…

چگونه به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ در زندگیتان ایجاد کنید

چگونه به کمک عادت های کوچک تغییری بزرگ در زندگیتان ایجاد کنید

شما چه عادت هایی دارید؟ ممکن است برای پاسخ به این پرسش به اندکی تامل نیاز داشته باشید، زیرا طبق تعریف، عادت رفتاری است که بدون فکر و به طور خودکار انجام می دهیم و ممکن است همیشه از عادت هایمان آگاهی نداشته باشیم. هر کسی ممکن است عادت های…