مالی

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

هدف این مقاله آموزش مدیران میانی و ارشد در طرح ریزی کسب و کار و راهنما برای موسسات به منظور تهیه طرح کسب و کار توسط آن ها برای ارائه به سرمایه گذاران، بانک ها و صندوق های تامین سرمایه می باشد. علاوه بر آن ابزاری برای مدیریت بهتر کسب…

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی

  به نظر می رسد میزان استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی در ایران در وضعیت مورد انتظار قرار ندارد در حال حاضر اکثر فنون و حرف از جمله حسابداری از فناوری اطلاعات استفاده می کنند اما حرفه حسابرسی در مقایسه با سایرین، صرف نظر از موارد…