مدیریت پروژه به روش اسکرام چیست؟

مدیریت پروژه به روش اسکرام

مدیریت پروژه به روش اسکرام

اسکرام: چارچوبی است که در آن افراد می توانند درحالی که به شکلی پربار و خلاقانه محصولاتی با بالاترین ارزش ممکن ارائه میدهند، مشکلات پیچیدە ی سازگار پذیر را نیز حل کنند. • سبک وزن است. • فهم آن ساده است. • تسلط بر آن دشوار است. اسکرام یک چارچوب…