مغز حاشیه ای

زبان بدن – بخش دوم

زبان بدن – بخش دوم

در بخش اول این نوشتار به مطالبی از قبیل چگونه افکار مردم را شناسایی کنیم؟ مغز راستگوی ما،ارتباطات غیر کلامی و مغز حاشیه ای پرداختیم. با ادامه این مطلب با ما همراه باشید. پاهای ما راستگوترین عضو بدن مان هستند احتمالا والدین شما، وقتی کودک بودید و غذایی که در…