نرم افزار حسابداری

کپی سند حسابداری

کپی سند حسابداری

یکی از ویژگی‌های برنامه حسابداری کپی اسناد حسابداری اگر در یک دیتابیس چندین شعب حسابداری دارید و می‌خواهید مجدد اسنادی که در یک شعبه هستند را در شعبه ی دیگری بزنید می توانید با کلیک کردن بر‌‌ روی کپی اسناد حسابداری به سادگی این کار را انجام دهید. شرکت بکرپردازان…