هنر ظریف بی خیالی

چگونه فقط روی امور مهم متمرکز شویم(بخش ۲)

چگونه فقط روی امور مهم متمرکز شویم(بخش ۲)

در بخش اول متوجه شدیم که مقایسه دست آوردها و ارزش های وجودی خود و کارهایمان با دیگران، منجر به ناامیدی خواهد شد.این کار، یکی از چندین ارزش مضحک و بیهوده است که ما را از مسیرمان به سمت شادی منحرف می کند. بسیاری از افراد، تمایل دارند که روی…

چگونه فقط روی امور مهم تمرکز کنیم؟

چگونه فقط روی امور مهم تمرکز کنیم؟

فرقی نمی کند در یک کشور پیشرفته زندگی می کنید یا در یک کشور فقیر؛ همه ما انسان ها همواره با فرصت هایی رو به رو می شویم که اگر به خوبی از آن استفاده کنیم، به پیشرفتی که ایده آل مان هست، دست خواهیم یافت. انسان امروزی همیشه با…